• Categories
  • Archives

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް: މެސީ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށް ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނު މެސީ ބުނެފިއެވެ.

ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މެސީހޯދީ ލިވަޕޫލްގެ ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް އާއި ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅޭ ޕޯޗްގަލް ރޮނާލްޑޯއާއި ވާދަކޮށެވެ.

މިއީ މެސީއަށް 2015 ގެ ފަހުން ފީފީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރެކޯޑް އަދަދެއްކަމަށްވާ 6 ވަނަ ފަހަރަށް އެވޯޑް ލިބުމުން މެސީބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ބޮޑު އެވޯޑެއްނުލިބި ހުރުމުން ހުރީ މާޔޫސްވެފައިކަމަށާ އެންމެފަހުން އެކަމަށް ނިމުމެއް އަތުވެއްޖެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިސީޒަންގެ އެންމެ މުހިއްމު އަމާޒަކީ ޗެމްޕިއަންސްލީގުކަމަށާ އެމުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދަން ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވާނެކަމަށެވެ.

މެސީއާއި ވާދަކޮށް ދެވަނައަށްދިޔަ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބުނީ އެވޯޑް ނުލިބުމުން މާޔޫސް ނުވާކަމަށާ މެސީކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އޭނާއާއި އަޅާވެސް ނުކިޔޭނެކަމަށެވެ. އަދި ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނުމަކީވެސް ބޮޑުކާމިޔާބެއްކަމަށް ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޭ ފީފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި 3 ވަނައަށްދިޔަ ރޮނާލްޑޯ ބައިވެރިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މަސްދަރު : ޕީއެސްއެެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީދޫ ގެއަކަށް ވަދެ، ދެ އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ކުރިމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ސީނު މީދޫ ސަންބީމުއަށް ރޭ ދަންވަރު މީހަކު ވަދެ، އެގޭ ރަމީޒާއާއި ރަމީޒާގެ މަންމަ ފާތުމަތުދީދީ އަނިޔާކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ...

3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިވެ ރެއާލްމެޑްރިޑް ސެމީފައިނަލަށް

3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިވިނަވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ...

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ސަލްމާން ދޫކޮށްލައިފި

 ފުއްލާ އެއް މަރާލި މައްސަލައެއްގައި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ  ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލާގައި ސަލްމާން ...

ކޮޕާއެމެރިކާ 2019– ސުއަރޭޒްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ، އުރުގުއޭ ކަޓައިފި

ސުއަރޭޒްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އުރުގޭ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ. ކޮޕާ ...

ސީއެސްކޭ މޮސްކޯއަތުން ރެއާލްމެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ

ރަޝިޔާގެ ސީއެސްކޭއޭ މޮސްކޯ އާއި ބައްދަލުކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެވެ. ރޭ ...

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި 3 ހާލަތެއް ކުރިމަތިވި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން ޙާލަތު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ...