• Categories
  • Archives

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ  ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން އޮތީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރީންނާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީގެ އިތުރަށް އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީއާއި  ގިނައަދަދެއްގެ ހުޅުދޫ ޒުވާނުންނާއި ރަށްޔިތުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި  ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ރަށްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝުއޫރު ފާޅުކުރެއްވުމާއި މެންބަރާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހުވެސް އިލްޔާސް ލަބީބު ވަނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ހުޅުދޫއާއި މީދުން ގެސްޓް ހައުސް ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އަދި  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ހެރަތެރެ ރިސޯޓްގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން އަދި މިނޫސްވެސް ހުޅުދޫއާއި އަދި އައްޑުއަތޮޅާއި  ގުޅުންހުރި ގިނަވާހަކަ ތަކަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ކައުންސިލްރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެއެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ރޭ ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ބުދަދުވަހުގެރޭ އިލްޔާސްލަބީބުގެ އޮފީހެއް ހުޅުދޫގައި ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. މިއޮފީސް ރަސްމީ ބަންދުނޫސް ދުވަސްތަކުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު 10:00 ން 12:00 އަށް ހުޅުވާގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބަކީ  ހުޅުދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޖުނައިދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރެލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކެނެރީވިލާ މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ...

ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- އެތުލެޓިކް އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މީދޫ ޒުވާނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޔޫތުޗެލެންޖް 2020” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކް ...

ކޮވިޑު19 – 42 އަހަރުގެ އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ 15 ވަނަ މަރު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް

އިތުރު ދެމީހަކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

ޓްރަކެއް ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ޖެހި ފެންސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓްރަކެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދަނިކޮށް  ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް އައްޑޫސިޓީގެ ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ...

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ މުހައްމަދު ޖަޒްލާން ނަމަކަށްކިޔާ ޒުވާނެކެވެ. މި ...