• Categories
  • Archives

ހީނާ އެކެޑެމީ ޓީމްގެ ކޮޅަށް ހުޅުމީދޫ އީޓީއެފްއޭ ޓީމުން 8 ލަނޑު ޖަހައިފި!

ފޯވާރޑް ރަޔަން ޖެހި ހަތަރު ގޯލާއި ކެޕްޓަން ސަހާފް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހީނާއެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމާއި މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗު  ހުޅުމީދޫގެ އީޓީއެފްގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް

މާލޭގައި ހިންގާ ހީނާއެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމާއި މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗްކީ މީދޫގައި ހިންގާ އީޓީއެފްއޭގެ 6 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނުމެޗެކެވެ.

ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރީން

މިމެޗްގައި އީޓީއެފް ހުޅުމީދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 8 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 4 ލަނޑު ރަޔަން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު ސަހާފްވަނީ 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެޓީމުގެ އަނެއްލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފަހުހާފްގައި ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް މާއިޝްއެވެ.

މިމެޗުން 8 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ހިނާ އެކެޑެމީގެ ޓީމް ބަލިވިޔަސް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީން ރަގަޅު ގޭމެއް ކުޅެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިމެޗްގައި ޚާއްސަ މެހްމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މިމެޗް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިމްރާނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މާލެން އައިޓީމްގެ އޮފިޝަލެއް ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ އަހްމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހީނާއެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމް މީދޫގައި ކުރިއަށް ކުރި ޒިޔާރަތަށްފަހު އިއްޔެ މެންދުރުފަހުވަނީ މާލެގޮސްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އިރުޝާދިއްޔާ ލަދުގަންނަވާލާ ހިތަދޫ ސްކޫލްފައިނަލަށް

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ އަހުމަދު  ޔާސީން އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާއެކު މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ލަދުގަންނަވާލާ ވަރުގެ ...

މާޅޮހުގެ އުއްމީދީ ކީޕަރު އިބޫ ވެލެންސިއާ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އއ. މާޅޮހުގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި އުއްމީދީ ކީޕަރު އިބްރާހީމް ...

ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމެއް މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

  ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމެއް މިއަދު މީދުއަށް  ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 4:30 ހާއިރު ފުވައްމުލަކު  ވޮލީޓީމް މީދޫއަށް ...

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މީދޫ ވޮލީޓީމަކާ ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މީދޫޓީމްގެ ދައުވަތަކަށް ފުވައްމުލަކު ...

ސަތޯއަށް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް ލިބިލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ 53 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްވި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ...

ޕޮލިސްކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލަށް ކެނެރީފް ދަތުރުކޮށްފި

ޕޮލިސްކަޕް 2019 ގެ ފައިނަލަށް ކެނެރީފް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ ކެނެރީފު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރޭ ކުޅެވުނު ސެމީ ...