• Categories
  • Archives

ހީނާ އެކެޑެމީ ޓީމްގެ ކޮޅަށް ހުޅުމީދޫ އީޓީއެފްއޭ ޓީމުން 8 ލަނޑު ޖަހައިފި!

ފޯވާރޑް ރަޔަން ޖެހި ހަތަރު ގޯލާއި ކެޕްޓަން ސަހާފް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހީނާއެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމާއި މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗު  ހުޅުމީދޫގެ އީޓީއެފްގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް

މާލޭގައި ހިންގާ ހީނާއެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމާއި މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗްކީ މީދޫގައި ހިންގާ އީޓީއެފްއޭގެ 6 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނުމެޗެކެވެ.

ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރީން

މިމެޗްގައި އީޓީއެފް ހުޅުމީދޫޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 8 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 4 ލަނޑު ރަޔަން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު ސަހާފްވަނީ 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެޓީމުގެ އަނެއްލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފަހުހާފްގައި ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް މާއިޝްއެވެ.

މިމެޗުން 8 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ހިނާ އެކެޑެމީގެ ޓީމް ބަލިވިޔަސް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީން ރަގަޅު ގޭމެއް ކުޅެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިމެޗްގައި ޚާއްސަ މެހްމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މިމެޗް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިމްރާނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މާލެން އައިޓީމްގެ އޮފިޝަލެއް ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ އަހްމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ހީނާއެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަޓީމް މީދޫގައި ކުރިއަށް ކުރި ޒިޔާރަތަށްފަހު އިއްޔެ މެންދުރުފަހުވަނީ މާލެގޮސްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފަހަތުންއަރާ ގައުމު ޖޫނިއާސްގެ މައްޗަށް ޓޫބްރަދާސް ކާމިޔާބު ހޯފައިފި

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފަހުހާފްގައި  ޖެހި ލަނޑުތަކުން  ފަހަތުން އަރާ ގައުމު ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށް ޓޫބްރަދާސްއިން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...

ބެސްޓް ފުޓްސެލް މުބާރާތް 2018 – ޑީއެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް

ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބެސްޓް ފުޓްސެލް މުބާރާތް 2018 ގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗް ...

ޕްރެސް ކަޓުވާލުމުން ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމުން ބާކީކޮށްފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ދިވެހި ރާއްޖެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޫޓާނާ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސްއަށް ...

ޕޮލިސްކަޕް 2019 ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިއުން ދިނުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯ ތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ޕޮލިސްކަޕް 2019  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި  އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވި ...

އަންނަ އަހަރު އަތޮޅުތެރެއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަންނަ އަަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ވޮލީބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ...

ޕޮލިސްކަޕް 2019 : ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެ

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޕޮލިސް ދަނޑުގައި އީދު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ...