• Categories
  • Archives

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް މީދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މީދޫ ކޯގަންނު ގްރޫޕާއި ސިއްހީމަރުކަޒާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސފިއެވެ.

މީދޫ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދެވުނު  މި ހަރަކާތްތަކުގައިވަނީ ސިއްޙަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޢުމުރުން ދުވަސްވުމާގުޅިގެން ކެއިން ބުއިމުގައި އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ހެލިފެލިވެއުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކު އެމީހުންނަށް އުފާވެރި ވަގުތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއިބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް  ގެންދުވުނު ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރަށް  މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތް ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއްވެސް އިއްޔެވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން   55 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ސިއްޙަތާގުޅޭ ތަފާތު ޓެސްޓްތައްވަނީ ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން ބަރުދަން ބެލުމާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުމާއި ހަކުރު ޓެސްޓް ކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. އިއްޔެ މީދޫގައި ފާހަގަކުރެވުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވާއިވެސް ގުޅިވައިގެންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް އަނެއްކާވެސް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ފުލައިމީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެފިއެވެ. ފުލައިމީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ...

“ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެވެސް ޒިންމާ” ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ކުރިއްސުރެ ހުރި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފަ އަލުން އަށަގަނުވައި، މި ރާއްޖެ ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ...

ިދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ...

ރައީސް ޔާމީން ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އުންމީދީ ވަޢުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓެވުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ...

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ތިލަފުށިން ފުރައިގެން ސ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކަށް މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ފަރައް އަރައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި ...

އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބައި ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒާ އިންވެގެންއޮންނަ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު އަންނަ ހަފްތާގެތެރޭގައި، އުޅަނދުތައް ދުއްވޭގޮތަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓރީން ބުނެފިއެވެ. ...