• Categories
  • Archives

އައްޑޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށާއި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ބިން ހާއްސަކުރުމަށްޓަކައި 163 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން 90 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިތަދޫން ހިއްކާއިރު 38 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުދު އާއި މީދޫންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ އައްޑޫގައި ރަށު ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް 4000 އެނދު ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 5،000 އަކަފޫޓް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްގީކުރުމަށް 10،000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ހާއްސަކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ 4000 އެނދު ތަރައްގީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރާއިރު ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބިން ދޫކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ބިން ދޫކުރުމަށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އެލް އެންޑް ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ލިމިޓެޑަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ކޮންސަލްޓެންޓުން މިހާރު ވަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާފުށީ ޖަލުގައި 25 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް ...

އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ގިނަ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފިއެވެ ...

ހުޅުމީދޫ މެދު ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

ސ. ހުޅުމީދޫ މެދު  ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ...

ރޯދަމަސް ފެށެން ވާއިރަށް މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިލަވަންސް ދޭން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި

ރޯދަމަސް ފެށެން ފާއިރަށް ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނިމަށް ...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހްމަދު ނުއުމާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސ. ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަހްމަދު ނުއުމާން މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އަހްމަދު ...

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަދު ދިވެހިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 137 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ...