• Categories
  • Archives

އައްޑޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށާއި ރިސޯޓް ހެދުމަށް ބިން ހާއްސަކުރުމަށްޓަކައި 163 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުން 90 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިތަދޫން ހިއްކާއިރު 38 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުދު އާއި މީދޫންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ އައްޑޫގައި ރަށު ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް 4000 އެނދު ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫގައި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 5،000 އަކަފޫޓް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްގީކުރުމަށް 10،000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ހާއްސަކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު ވިދާޅުވީ 4000 އެނދު ތަރައްގީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރާއިރު ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބިން ދޫކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ބިން ދޫކުރުމަށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ އެލް އެންޑް ޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ލިމިޓެޑަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ކޮންސަލްޓެންޓުން މިހާރު ވަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީދޫގައި އަންހެނެއްގެއަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މީދޫ އަންހެނެއްގެ އަތުން ވޮލެޓް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 07 ދުވަސް މީދޫ ކޯޓުން ...

ރައީސް ސޯލިހްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު މުހިއްމު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށްޓަވަން ނިންމަވައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މުހިއްމު ގިނަ ...

މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒުވާން

މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އިބްރާހިމް ރިޒުވާން (ބަގޭ) ކަން ...

އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މީދޫ ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމއިްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ބޯކޮށް ވެހެމުންދިޔަ ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނު ...

މީދުން ކަރާ ކިލޯއެއް ގަންނަން ލިބެނީ މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުންވެސް ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބޭއަގަށް

އައްޑުއަތޮޅުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ މީދޫގައި ރޯދަމަހުގެ ކުރީން ކަރާކިލޯއެއް އާއްމުކޮށް 15 ރުފިޔާ އަށް ...

މީދޫގެ ސްވިމިންގ ޓްރެކާ އެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސ. މީދޫގައި ...