• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފޭދޫ ޒުވާނެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.

މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 ހާއިރު ހިނގި މި މާރާމާރީއާބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިމާރާމާރީގައި ޒަޚަމްވެގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ ކެނެރީފް ރިސޯޓްގެ ގެސްޓްރިލޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފޭދޫ ޒުވާނެއްކަމަށްވާ އަހުމަދު ފާއިޒްއަށެވެ.

އަހުމަދު ފާއިޒް

މިމާރާމާރީ ހިންގި މީހުން އަހުމަދުގެ ފާއިޒްގެ ބޮލަށް ހަމަލާދީ ބޯ ދެތަނަކުން ފަޅާލާފައިވާއިރު މިމާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު  ހައްޔަރު ނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް  މިމައްސަލަ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ ތަހުގީގުކޮށް މިމާރާމާރީ ހިންގި މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މިރޭ ހިނގި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި ކުޅެން އައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން މީދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗްބަލަން އަހުމަދު ފާއިޒް މީދުއަށް ގޮސް މެޗް ނިމުމުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ކުޅުންތެރީން މެދު ބަނދަރުން ފުރުވާލުމަށްފަހު އޭނަގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާއެކު ކެނެރީފް ރިސޯޓަށްދާންސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ކެނެރީފްއަށްދާން އޮންނަ މަގުން ފްލެޓްތައްކައިރީގައި ފިލާތިބި ބަޔަކު ކުށްލިގޮތަކަށް ނިކުމެ ހަމަލާދީގެންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ...

މާލެއިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލެއިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ ...

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ...

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު ހިޝާންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު އަތުލައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަހްމަދު ހިޝާންއަށް ދީފައިވާ އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު އޭނާގެ އަތުން ނެގުމަށްފަހު ހިޝާންގެ ޕާސްޕޯޓް ...

ޕަބްލިކް ވޯކްސް އުވާލައި، މަސައްކަތްތައް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސްއާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮޕް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައި، އެ ދެ އިދާރާއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ...

ރިޟްވާން ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން – ހުސެއިން ވަހީދު

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާން އަބްދުﷲ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ...