• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފޭދޫ ޒުވާނެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.

މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 ހާއިރު ހިނގި މި މާރާމާރީއާބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިމާރާމާރީގައި ޒަޚަމްވެގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ ކެނެރީފް ރިސޯޓްގެ ގެސްޓްރިލޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފޭދޫ ޒުވާނެއްކަމަށްވާ އަހުމަދު ފާއިޒްއަށެވެ.

އަހުމަދު ފާއިޒް

މިމާރާމާރީ ހިންގި މީހުން އަހުމަދުގެ ފާއިޒްގެ ބޮލަށް ހަމަލާދީ ބޯ ދެތަނަކުން ފަޅާލާފައިވާއިރު މިމާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު  ހައްޔަރު ނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް  މިމައްސަލަ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ ތަހުގީގުކޮށް މިމާރާމާރީ ހިންގި މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މިރޭ ހިނގި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި ކުޅެން އައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން މީދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗްބަލަން އަހުމަދު ފާއިޒް މީދުއަށް ގޮސް މެޗް ނިމުމުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ކުޅުންތެރީން މެދު ބަނދަރުން ފުރުވާލުމަށްފަހު އޭނަގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާއެކު ކެނެރީފް ރިސޯޓަށްދާންސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ކެނެރީފްއަށްދާން އޮންނަ މަގުން ފްލެޓްތައްކައިރީގައި ފިލާތިބި ބަޔަކު ކުށްލިގޮތަކަށް ނިކުމެ ހަމަލާދީގެންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށް، ދެ ދުވަސްތެރޭ އަގުތައް އިޢުލާންކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް ...

ރޮޒޭއަކީ ކޮންމެހެން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންޖެހޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއް- ރައީސް ނަޝީދު

Advertisement ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރާއެކީގައި އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެހެން އެބޭފުޅާ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންއެދޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއްކަމަށް ...

ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ...

ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނަން، ކެޕްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ މެމްބަރު އަސްލަމް – ނަޝީދު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި، ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ...

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފި

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފިއެވެ. އެއްއަހަރު ދުވަހުން ނިންމާގޮތައް އެމްޓީސީސީއާއި އިއްޔެ ހަވާލް ކުރެވުނު މީދޫ ބަނދަރުގެ ...