• Categories
  • Archives

އީޓީއެފްއޭ އެކަޑަމީ އާއި ފޭދޫ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނާއި   ފޭދޫގައި ހިންގާ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގައި ހިމެނޭ  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅެފިއެވެ.

މިގޮތުން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވިފައިވަނީ  އަންޑަރ ޓެންގެ ދެމެޗާއި އަންޑަރ ތާޓީންގެ އެއްމެޗެވެ.

ފޭދޫސްކޫލްގެ އަންޑަރ 10 ގެ އޭޓީމާއި ބީޓީމް

ބޯވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ކުޅެންފެށި އަންޑަރ 13 ގެ މެޗް 9 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  “އީޓީއެފްއޭ” ގެ އޭޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ އޭ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ބީޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ބީ ޓީމް ބަދައްދަލުކުރިމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމެވެ.

އީޓީއެފްގެ އަންޑަރ 10 ގެ އޭޓީމާއި ބީޓީމް

މިތިންމެޗްގެ ތެރެއިން 1 މެޗް އެއްވަރުވެ 2 މެޗުން ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމް ބަލިވެފައިވީނަމަވެސް ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ސަޑޭ އެކެޑެމީގައި ހިމެނޭ  ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންޑަރ ޓެންގެ އޭޓީމްގައި ހިމެނޭ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ އިން  އަންނަނީ އެ އެކަޑަމީގެ ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދިނުމަށް  ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިންގާ ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް މީދުއަށް ގެނެސްގެން އެޓީމާއެކު އީޓީއެފްއޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު  އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައިވެއެވެ.

މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ  ދަޢުވަތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  14.15 ހާއިރު ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ދަރިވަރުންނާއި  ބެލެނިވެރިން މީދޫއަށް  އައުމުން  “އީޓީއެފްއޭ” ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރީންނާއި މުދައްރިސުން ވަނީ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ  ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރީން އަދި ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ލިޓަސް ދެވަނަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ގަރާޖް

Advertisement އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި “ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް ”  ނަމުގައި މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. ފޭދޫގެ ...

އިމްރާން ކުޅުން ހުއްޓާލާމެޗްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު މިޝޭލް ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. ސަލްގާޑޯ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ...

ވަންޑޭ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހުޅުދޫ ވުމެން އެފްސީ ހޯދައި

ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުލުހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފޭދޫގައި ބޭއްވި ވަންޑޭ ކަޕް  ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ...

ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު  ކުޅެވުނު 14 އަހަރުން ...

އައިއެސްއޭ ވޮލީމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޓީމްލެއްޗޭ އާއި ޓޫސިސްޓަރ ޖާގަ ހޯދައިފި

އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް 2018 ގެ ފައިނަލުން ޓީމް ލެއްޗޭއާއި ޓޫ ސިސްޓަރ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ...

ވިޝަލްގެ 2 ވަނަ ހެޓްރިކާއެކު އޭޓީއަތުން ގައުމު މޮޅުވެއްޖެ

ވިޝަލް މިނިވަންކަޕް 2019 ގައި  ހެދި 2 ވަނަ ހެޓްރިކާއެކު 5-4 ން ރިއަލް އޭޓީ އަތުން  ގައުމު ...