• Categories
  • Archives

އީޓީއެފްއޭ އެކަޑަމީ އާއި ފޭދޫ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނާއި   ފޭދޫގައި ހިންގާ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގައި ހިމެނޭ  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅެފިއެވެ.

މިގޮތުން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވިފައިވަނީ  އަންޑަރ ޓެންގެ ދެމެޗާއި އަންޑަރ ތާޓީންގެ އެއްމެޗެވެ.

ފޭދޫސްކޫލްގެ އަންޑަރ 10 ގެ އޭޓީމާއި ބީޓީމް

ބޯވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ކުޅެންފެށި އަންޑަރ 13 ގެ މެޗް 9 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  “އީޓީއެފްއޭ” ގެ އޭޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ އޭ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ބީޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ބީ ޓީމް ބަދައްދަލުކުރިމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމެވެ.

އީޓީއެފްގެ އަންޑަރ 10 ގެ އޭޓީމާއި ބީޓީމް

މިތިންމެޗްގެ ތެރެއިން 1 މެޗް އެއްވަރުވެ 2 މެޗުން ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމް ބަލިވެފައިވީނަމަވެސް ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ސަޑޭ އެކެޑެމީގައި ހިމެނޭ  ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންޑަރ ޓެންގެ އޭޓީމްގައި ހިމެނޭ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ އިން  އަންނަނީ އެ އެކަޑަމީގެ ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދިނުމަށް  ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިންގާ ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް މީދުއަށް ގެނެސްގެން އެޓީމާއެކު އީޓީއެފްއޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު  އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައިވެއެވެ.

މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ  ދަޢުވަތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  14.15 ހާއިރު ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ދަރިވަރުންނާއި  ބެލެނިވެރިން މީދޫއަށް  އައުމުން  “އީޓީއެފްއޭ” ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރީންނާއި މުދައްރިސުން ވަނީ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ  ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރީން އަދި ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫ ...

މަރަދޫއެފްސީން ފަހަތުންއަރާ މަލްޓިޖީނިއަސް ބަލިކޮށްފި

މިނިވަންކަޕް 2017 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް މަރަދޫ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މަރަދޫ އެފްސީ މިމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ...

ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު ފޭދޫސްކޫލްއަތުން އަތޮޅުމަދަރުސާއަށް ބޮޑުމޮޅެއް

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމުން ފޭދޫސްކޫލްޓީމް ބަލިކޮށްފި އެވެ. ...

އަންނަ އަހަރު އަތޮޅުތެރެއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވޮލީ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އަންނަ އަަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ނަމުގައި އަތޮޅުތެރެއަށް ވޮލީބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ...

” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018″ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިގާ ހޯދައިފި

ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން 21 ވަނަ ދުވަހަށް  ” އައިއެސްއޭ ...

މުލިމަތި ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019

މީދޫ މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 3 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ...