• Categories
  • Archives

ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް އަސްރިއްޔާ އާއި ހުޅުދޫ ސްކޫލް

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 2020 ވަނައަހަރު ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ސ.އަތަޅުމަދަރުސާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ދެރަށުގެ ސްކޫލް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުދައްރިސުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ އަސްރިއްޔާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމް

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި 5 ސްކޫލްގެ މެދުގައި މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 2 މެޗް ކުޅެގެން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެސްކޫލް ފައިނަލަށް ހޮވޭގޮތަށެވެ.

މިގޮތުން ހުޅުދޫ ސްކޫލް ކުޅުނު ދެމެޗުން 6 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާއިރު އަސްރިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްވެސް ފައިނަލަށް ހޮވުނީވެސް އެޓީމް ކުޅުނު 2 މެޗުން މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރީންގެ ތެރެއިން ޓީމްތައް ނަގައިގެން  ހުޅުދޫ ޑީކޭ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 މިރޭ ފަށަނީ

” ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ”  ގެ ނަމުގައި ބޭއްވޭ  ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖަހިފައެވެ. ...

އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް: މޮޅުވީ އަތޮޅުމަދަރުސާ ޓީމް

އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 16 ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީގެ އިތުރު އެހެން ބަހާތައް:  ( 11 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން؟

-ޝުޢާއު- 2020އިން ފެށިގެން ކުރިމަގުގައި ހުޅުމީދޫގައި 12-K އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ކަމަށް ...

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފޭދޫ ބަލިކޮށް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫޓީމް ހޯދައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އައްޑޫސިޓީގެ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގެ 90 މިނިޓްގެ ކުޅުން ހަމަވިއިރު  އެއްލަނޑު ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

(18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާ މިބަހާތައް ޚުލާޞާކޮށްގެން، އަދި ރަށްފުށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ...