• Categories
  • Archives

ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް އަސްރިއްޔާ އާއި ހުޅުދޫ ސްކޫލް

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 2020 ވަނައަހަރު ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ސ.އަތަޅުމަދަރުސާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ދެރަށުގެ ސްކޫލް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުދައްރިސުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ އަސްރިއްޔާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމް

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި 5 ސްކޫލްގެ މެދުގައި މެޗްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 2 މެޗް ކުޅެގެން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެސްކޫލް ފައިނަލަށް ހޮވޭގޮތަށެވެ.

މިގޮތުން ހުޅުދޫ ސްކޫލް ކުޅުނު ދެމެޗުން 6 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާއިރު އަސްރިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްވެސް ފައިނަލަށް ހޮވުނީވެސް އެޓީމް ކުޅުނު 2 މެޗުން މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރީންގެ ތެރެއިން ޓީމްތައް ނަގައިގެން  ހުޅުދޫ ޑީކޭ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފޭދޫސްކޫލްގެ މައްޗަށް ހުޅުދޫސްކޫލް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

މަމެން އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗް ...

ސިޔާކަޕް 2019 : ގައުމު ޖޭއާރު 13 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ފައިނަލަށް

ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މީދޫ ...

މިނިވަންކަޕް 2019 : ރިސޯޓްބޯއިސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މިނިވަންކަޕް 2019 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ތައްލިހިން ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުންއަރާ ރިސޯޓްބޯއިސް ...

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓްރެއިނިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓްރެއިނިން ...

“އޭޝިއަން ރޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

“އޭޝިއަން ޜޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގް ގައި ...

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފޭދޫ ބަލިކޮށް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫޓީމް ހޯދައިފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އައްޑޫސިޓީގެ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގެ 90 މިނިޓްގެ ކުޅުން ހަމަވިއިރު  އެއްލަނޑު ...