• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫސްކޫލްގެ ދެޓީޗަރަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ދެޓީޗަރަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެވެ.

މިދެޓީޗަރުންނަށް އުމްރާދަތުރު ލިބިފައިވަނީ ޓީޗާސްޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުދޫސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން  ރޭ ކެނެރީފް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ “ޓީޗާސް ގާލާ ނައިޓް” ގައެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ކެނެރީފް ރިސޯޓްގައި ރޭ ބޭއްވުނު މިހަފްލާގައި އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާގެ ފަރާތުން  ހުށަހެޅި 2 އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ ފަރާތް ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ގުރުއަތުލުމުގައި އުމުރާ ދަތުރު ލިބުނީ ލީޑިންގ ޓީޗަރ އާއިޝަތު މިލްޒާ އަދި ޓީޗަރ ޢާއިޝަތު އަލީ އަށެވެ.

ރޭގަޑުގެ ކެއުމާއެކީ “ޓީޗާރސް ގާލާ ނައިޓް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  މިހަފްލާގައި  ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަރަށް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް މުދައްރިސުންނަށްވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްގެ ފަރާތުން ދެއްވި  4 ދުވަހުގެ ހުރުމާއި އެ ރިސޯރޓްގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ ލިބިގެންދާ ” ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖް ” ޓީޗަރ ފިދާދު ޖަލީލުއަށް ލިބުނު އިރު އެންހޯލްޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރެޝަރ ކުކާރ ލިބިލެއްވީ ޤްރުއާން މުދައްރިސް މަރިޔަމް ނިޒާމާ އަށެވެ. މީގެއިތުރުން އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މަންޒިލަކަށްވެސް ދަތުރުކުރެވޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ލިބިލެއްވީ ދިވެހި މުދައްރިސް މަރިޔަމް އިނާސާއަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގަމަށް ނުޖެއްސިގެން ޑައިވާޓް ކުރި ފްލައިޓް ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފި

މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އައްޑުއަތޮޅު ގަން އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓަށް  ޖައްސަން އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ...

ޝިޔާންޓޭ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމުގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ( ޝިޔާންޓޭ ) ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ށ ...

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ޝަރީފަށް ރައީސް އަރުވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް އަހުމަދު ޝަރީފު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޝަރީފު މެންބަރު ...

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދިވެހީން އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ކޯރެއް ބަންޑުންވެ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ކޯރެއް ބަންޑުންވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ މައުލޫމާތު ...

ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ދާއިރާތަކުގެ މިހާރުގެ ...

ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރަމަރީގައި ރޮޒޭނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރޮޒޭނާ ޝުކުރު ...