• Categories
  • Archives

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ  ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރޭ ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ކުރެއްވި މިދަތުރުފުޅަކީ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ލިބުނު ގެއްލުން ބައްލަވާލެއްވުމަށް  ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން  ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވާ ލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

13-10-2019 މީދޫ- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާ ލައްވަނީ

އޮކްޓޯބަރމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި  ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށްވެސް  ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވެއެވެ.

13-10-2019 ހުޅުދޫ- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާ ލައްވަނީ

މިގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ 60  ގެއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ވަދެ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ފަރުރީޗަރުތަކަށްވެސް ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު ގޭބިސީތަކުގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ޖެހި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ނަރުދަމާގެ ޖަންކުޝަންތަކުގައި ވެސް މައްސަލަޖެހުނެވެ.

13-10-2019 މީދޫ – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާ ލައްވަނީ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދުދީދީ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫސިޓީއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެއްލެވުމަށް  ވަޑައިގެންފައިވާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސްވަނީ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްޔިތުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

13-10-2019 މީދޫ -ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާ ލައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު އައްޑޫގެ  ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައެވެ. ރައީސް ވަނީ މޭޔަރަށް ގުޅުއްވައި ގެއްލުންވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތާއި، ބޯ ވިއްސާރާގައި ލިބުނީ ކިހާވަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި މިހާރު އެކަމާއި ގުޅިގެން އައްޑު ގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާގޮތް އޮޅުން ފިލުވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫ އާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ...

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ބަލިޖެހުނު ދެމީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު މުޅިން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ...

އަޟްހާއީދު ކުޅިވަރު: ލީޕަޓުގެ ހެޓްރިކާ ދެބެއިންގެ 2 ގޯލާއެކު ހުޅުދޫޓީމުން މީދޫޓީމް ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

ލީޕަޓު  3 ގޯލުޖަހާ  ހެދި ހެޓްރިކްގެ އިތުރަށް   ފޭދޫގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެބެއިން ކަމުގައިވާ ...

ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އާއި ރިވެރިންގެ ކުރިމަތިލުން- ފައިނަލްމެޗު މިރޭ

ގައުމު ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ބާއްވަމުން އައި  ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ. ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޓޯނަމެންޓް 2020 ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ސޮކަރ ޓޯނަމެންޓް 2020 ގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައި އެކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ގައުމުން ...