• Categories
  • Archives

އައްޑޫއަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންޓްގެ މަޝްރޫއެއް

advertisement

570މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫގެ ކަރަަންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ 36 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްރޫއު ނިމިގެންދާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ފަނަރަ އަހަރަށް ވާާވަރަށް ކަަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ 25އަހަަރަށްފަހު އައްޑޫގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޑޮންގްފަންގ ކުންފުންޏާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބިޑްކުރުމެއް ނެތިއެވެ.

އެކުންފުނިން މިހާރުވެސް ދަނީ ހުޅުމާާލެއާއި މާާލޭގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅުވާާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

މިދިޔަމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދުގެ ...

އަނެއްކާވެސް އިތުރު 25 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަނެއްކާވެސް އިތުރު 25 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 5 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 20 މީހުންނެވެ. ތަފްސީލް ...

ހުކުރަށް ދިޔަ އެންމެންނަށް މާސްކުބަހައި ދަނގެތި ކަނބަލުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަނުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު  ...

ކޮވިޑް19 – ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރީލް 1 ގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭފްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުންގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ...

އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް ބަލިވެއިން ރަޝްފާގެ ކުއްލި މަރާއެކު ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުމެއް

ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް މަދުން ނޫނީ ދިމާ ނުވާގޮތަކަށް އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް ބަލިވެ އިން ޒުވާނަކު ރޭ ފަތިހު ...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...