• Categories
  • Archives

ސިޓީ ބަލިކޮށް 8 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލް ހޯދައިފި

އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރިމެޗު ލިވަޕޫލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްފަށައިގެން ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެމުން ގޮސްފައިވަނީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރީންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗްގެ 6 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިވަޕޫލުންވަނީ ލަނޑުޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ  ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފަބީނިއޯ އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއަކުންނެވެ.  މި ލަނޑުގެ ކުރިން ލިވަޕޫލްގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު އެލްގްޒާންޑާ އަރްނޯލްޑްގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހިގެން  ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ޕެނަލްޓީ އަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެޕީލްކޮށްފައެވެ . އެހެންނަމަވެސް ރެފްރީވަނީ ޕްލޭ އޮން ދައްކަވާ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފަބީނިއޯ ކާމިޔާބުކޮށް ދިން ލަނޑުން ލިވަޕޫލް ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް އޭގެ 7 މިނިޓްފަހުން މެޗުގެ ތޭރަ ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު އެންޑްރޫ ރޮބަޓްސަން ނެގި ހުރަހެއްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ ބޮލުން ޖަހާ ގޯލްތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ސަލާހުވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ 2-0 އަށް ބަދަލުކޮށްދީފައެވެ. މިލަނޑު ޖެހުމަށް ސަލާހުއަށް ބޯޅަ ލިބުނުމުގެ ކުރީން ސަލާހު ހުރީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި ކަމަށް ބުނެ ސިޓީން މައްސަލަ ޖެއްސި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމީ އެއި ރަގަޅު ލަނޑެއްކަމަށެވެ.

2-0ގެ ލީޑަކާއެކު ލިވަޕޫލް ކުރީގައި  އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާ   ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިގެން 6 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި  ލިވަޕޫލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ހެންޑަސަން ނަގައިދިން ހުރަހެއްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ ބޮލުން ޖަހާ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން  މާނޭވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ލީޑް 3-0 ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މިމެޗްގައި ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު  78 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  ބެރްނާޑޯ ސިލްވާއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއަކު ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ލިވަޕޫލްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރެއިން އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުގައި ޖެހިގެން ދެވަނަފަހަރަށް ރޭގެ މެޗްގައި ޕެނަލްޓީ އަކަށް ސިޓީގެ ކުޅުންތެރީންނާއި ކޯޗް ގާޑިއޯލާ އަދި އޮފިޝަލުންވެސް އެޕީލްކުރިއެވެ.  ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ މިފަހަރުވެސް ޕްލޭ އޮން ދައްކަވާ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ލިވަޕޫލުން ރޭ ހޯދި މޮޅާއެކު އެޓީމަށްވަނީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 12 މެޗުން 34 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ރޭގެ މެޗުން ބަލިވި ސިޓީވަނީ 25 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނަ މަގާމުގައެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަށާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 26 ޕޮއިންޓެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް ހިތަދޫ ރަށްދެބައިގޭ ފާޠިމަތު ނަޞީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް  ފާޠިމަތު ނަޞީރު  އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ...

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ 3 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ...

ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ފައިސާގެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ- ރައީސް ޔާމީން

1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅަކީ ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއަށް ފައިސާގެ ނުފޫޒު ...

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރާނަން- ރައީސް

ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރައްވާ ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 10000 އެނދު ކުރިއަށް ...

ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީންމަގާއި މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެ މަގުތައް އަޑިގުޑަންވެފައިވާތީ އެމައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ...

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް: މެސީ

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށް ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ ...