• Categories
  • Archives

ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެ: މަހުލޫފް

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އެއީ މި ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

advertisement

ހދ އަތޮޅު ބައެއް ރަށްތަކަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތް، ރޭ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އުތުރަށް ބަލާއިރު ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މުހިންމު ސެންޓަރެއް ކަމަށާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެކަނި ބަލާފައި ހިންގާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“މި ރީޖަންއަށް ބަލާއިރު އެންމެ މުހިންމުއެއް ސެންޓަރު މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް (ކުޅިވަރުގެ) ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުއްޓަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން މިސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ވީމަ.” މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މަހުލޫފް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް ކަމަށާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެތަނުގެ ބޮޑު މަރާމާތެއްކުރާނެ ކަމަށެވެ. މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ކައުންސިލުން ނަގައި އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާދިނުމަށް މަހުލޫފް އެދިލެއްވި އެވެ.

މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ސްވިމިންގ ޓްރެކާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިންތަޓިކް ޓްރެކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ތާރީޚު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު “ނަދުވީ” އަވާހާރަވެއްޖެއެވެ. އުސްތާޛް ...

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޢީދު ދުވަހު، މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ހެޔޮއެދުމުގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމަކީ، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ ނަމޫނާއެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދީފައިވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވޭ – ޝާހިދު

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްޕީއެލްއިން  100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައި ...

“އައްޑޫ އެވޯޑު 2019” ގައި ބައިވެރި ނުވާނަން- ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައްޑޫ ސިޓީ އެވޯޑު ހަފްލާ 2019″  ސ.ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވަން ...

ޤައުމީ ދުވަސް

ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރީ ހިޖުރައިން 1365 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ...

” މިއަދަކު އަގޮޑީޓީގެ ޝަކުވާއަކާ ދެލިފޮހޭ ގަލަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނާދޭ ” ރައީސް ސޯލިހު

ނުފޫޒާ ބާރުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިނުމުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްނެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނުޖެހޭގޮތައް މިރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ...