• Categories
 • Archives

ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު: އައްޑޫގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްދު ޞާލިހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ މިއަދަށް އެއް އަހަރު ފުރުނީއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމަށް އެއް އަހަރު ފުރުނުއިރު، ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއާމެދު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް ކުލަ ޖެހެމުންދާތަން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތައް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި އަނެއްބައި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ސަރުކާރަށް 1 އަހަރު ފުރުނުއިރު މިހާތަނަށް އައްޑޫގައި 17 މަޝްރޫޢުއެއް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 • ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލާންޓް
 • އައްޑޫސިޓީ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • އައްޑޫހައި ސްކޫލް 2 ބުރީގެ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލް
 • އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސް
 • ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު
 • ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން
 • ސ.މަރަދޫފޭދު  ބަނދަރު
 • ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު
 • ސ.މީދޫ ބަނދަރު
 • ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގު
 • އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅައި މަރާމާތުކުރުން
 • ސ.ފޭދޫ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުން
 • މީދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
 • ސ.ފޭދޫ ފަތާ ޓްރެކް
 • ސ.މީދޫ ފަތާ ޓްރެކް
 • ސ.ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ގްރައުންޑް ބޭސް
 • ހުޅުމީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ގްރައުންޑް ބޭސް

މަސްދަރު: އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. “ޖަޒީރާ ރައީސް” ...

ޤައުމު އަޅުވެތިކުރަން ގޮވާލާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް- ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް

ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ޚިޔާނާތްތެރި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ...

އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު މީހަކު އެމްއެންޑީއެފުން ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފި

އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ ގެ ޕޯޓް އޮފް ބާޓާ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހޮންކޮންގ ގެ “އެމްވީ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ...

އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އެފްއާރުސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް ...

މީދޫގެ ހުރީހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށް- ވަސީމު

advertisement މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށްކަމަށާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިބައިވެފައިނެތްކަމަށް ...

ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި، ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިދަ ...