• Categories
  • Archives

އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމު ޑޮކްޓަރ މުނައްވަރަށް ؟

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ދިގުމުއްދަތެއްވަންދެން ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން ކުރެއްވި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވާފައިވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

advertisement

މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ މެސެޖްތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މުނައްވަރު އައްޔަން ކުރުމާއިމެދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރ މުނައްވަރު އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު އިއްތިފާގުވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ މެސެޖްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރ މުނައްވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރެއްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައިވާއިރު މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު އަބްދުﷲދީދީވަނީ ވަކިކޮށްފައެވެ. ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު އަބްދުﷲދީދީ ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޖޭއެސްސީން ތަހުގީގުކުރި އެމަނިކުފާނުގެ ސްލޫކީ މައްސަލަތެއް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު އަބްދުﷲދީދީ އުއްތަމަ ފަޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 69 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އުއްތަމަ ފަޑިޔާރެއްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވަން އުޅޭކަމުގެ  އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައިވާ ޑޮކްޓަރ މުނައްވަރަކީ އުފަން އަތޮޅުކަމަށްވާ އައްޑުއަތޮޅުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2003 ވަނަ އަހަރަށް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ޖޫން 2007 ގައި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުނައްވަރު ވަނީ ދިވެރާއްޖޭގެ އޭރުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅުޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވާފައެވެ.

advertisement

މަސްދަރު: ސަންގުޓީވީ 20/11/2019

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފުމަށް ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ކޮޅުނބުގައި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ ...

ދީނީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ އިސްލާމީ ޚިދުމަތެއް ނޫން – ޝައިޚް އިލްޔާސް

ދިނީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ އެއީ އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް ނޫން ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނި ޢިލްމުވެރިޔާ ...

މަރުގެ ތަހުގީގުތަކާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެވުނު – ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްނުވެ ހުރި ބައެއް ބިލްތައް ފާސްކުރުމަށް ދައުރުން ބޭރުން މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ...

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އައްޑޫ ކެމްޕަސް ބަންދުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އައްޑޫ ކެމްޕަސް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ...

ހަމަސް ދުވަހަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ޖޮކޮވިޗް މޮޅެއް ހޯދައިފި

ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެއް ނަމްބަރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގައި އޮތް ސާބިއާގެ ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ، އެނބުރި ...

“އައްޑޫ އެވޯޑު 2019” ގައި ބައިވެރި ނުވާނަން- ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައްޑޫ ސިޓީ އެވޯޑު ހަފްލާ 2019″  ސ.ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވަން ...