• Categories
  • Archives

ރާޅުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ސާވޭއެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ

advertisement

ޓެންޑާން ކޮންސަލްޓެންސީން ނަމަކަށް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސާވޭގެ މައުލޫމާތި ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން މާގިރި ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާސިމް ރިޒާ ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވޭވް ސްވެލް އެނާޖީއާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

“ވޭވް އެނާޖީ ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ސާވޭ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޒާ ވިދާޅުވީ އެ ސާވޭ ކުރާނެ ވަކި އަތޮޅުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިސްކަން ދޭނީ މާލެ އަތޮޅުގެ ކަނޑުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތަކަށް ކަމަށެވެ. ވެ. އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ބޭނުން ކުރާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ކަމަށް ވެސް ރިޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ ފީސެބަލް މަސައްކަތެއްތޯ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަކޮށްގެން ތިބެވޭ ޙާލަތުގައެއް ނޫން – ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަވެގެން އެއްވެސް ބަޔަކު ތިބޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދުﷲ ...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓު ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު މިމަހު 18 ގައި އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސާނެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަތިންދާ ބޯޓު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ އޭ380-800 ގެ ފްލައިޓް މި މަހުގެ 18 ...

ފަސް ވެންޓިލޭޓަރާއި 10،000 ޓެސްޓް ކިޓް ވެލާ ރިސޯޓުން ހަދިޔާ ކުރަނީ

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑު ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު “

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ދުޅަހެޔޮ ފަހި ހަވީރު ކުޑަކުދީނާއެކު ” މިނަމުގައި ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ...

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

ވީއައިއޭގައި ކޭއެފްސީއާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ހިންގަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވޯޓާފްރަންޓް ރެސްޓޯރަންޓުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޑް ޗައިންތައް ހިންގަން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އިން ...