• Categories
  • Archives

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: މީދޫގެ ގޮޑިއަށް ދެބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވާނެ

advertisement

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެނޑިޓޭޓުން ހޮވުމަށް އެޕާޓީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މި ޖެނުއަރީމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މީދޫން ވާދަކުރާނީ  ނާދިޔާ ހަސަން އަދި އައިޝަތު ޝޫޒާ އެވެ.  ނާދިޔާ އަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނީއްސުރެން އެޕާޓީގައި ހަރަކާތްރެރި ވަމުންއަންނަ މީދޫގެ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވެސްޓެކެވެ. ޝޫޒާއަކީ ވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ޒުވާން ކަނބަލެކެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުން ދައުރު ފުޅާކުރަން  މިސަރުކާރުން އަލަށް ފާސްކުރި ބިލްގައި ޚާއްސަ ބާބެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަވެ އެވެ . މިއީ ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކެއް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ

ސިޓީކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސާ އުސޫލު ކަނޑައެޅި އިރު މީދޫ އަށް ވަނީ އަންހެން ކައުންސިލަރަކު ހޮވުމަށް މަގުފަހިވެފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މީދޫދާއިރާގެ އެމް.ޑީޕީ ފުރައިމަރީ ވާދަވެރިވާނެއެވެ. އެމްޑީޕީން އާންމު ކުރި ވޯޓުލުގުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ލިޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި 1026 އެމްޑީޕީ އާއްމު މެމްބަރުން މީދޫގައި އެބަތިއްބެވެ .

ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ބޭފުޅަކަށް  މުރާސަ އާއި ލިވިން އެލަވަންސާއެކު މަހަކު ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާލޭގައި ހަވާ ނާރުވާނެ – އެކަމަކު 40 އަށްވުރެ ގިނަ ރިސޯޓުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ހަވާ އަރުވާނެ – އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީގައި ހަވާ އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، ...

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ – ރައީސް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންނަށް އެވާހަކަ ދެއްކޭނަމަ ރާއްޖަށް ދިމާވި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ...

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...

މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާގާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވިއުގައަކުން ގުޅައިލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިރާގާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ...

އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން ވާނީ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ޝަޙްސިއްޔަތަކަށް – މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެރިކަމުގެ އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަޚްސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ...

އަލިފާން ރޯވެ ހިތަދޫ ފިހާރައެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ފިހާރަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފިއެވެ. ...