• Categories
  • Archives

މާދަމާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ބާއްވަނީ

advertisement

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައިވެސް މާދަމާ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން  ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ .  ހުޅުދޫގައި ދިރިއުޅޭ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވޯޓްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮއްޓަށެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ  އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންވެސް ވޯޓްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓް ފޮއްޓަކަށެވެ.

މާދަމާ ( 31 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހު )  ބޭއްވުމަަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެދުރުފަހުު 2:30 އިން އިރުއޮއްސި 7:30 އަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ މިއިންތިޚާބުގައި މީދޫން ދެ ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ނާދިޔާއާއި ޝޫޒާއެވެ.  މިއިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫން ވާދަކުރަނީ ހުޅުދޫގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއާއި ފައިޒްގެ އިތުރަށް އިބްރާހިމް އިރުޝާދު ( ކިރޭ ) އެވެ.

މާދަމާ މިބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ  ޕްރައިމަރީގައި މީދޫ އިން ވޯޓްލެވޭ ލިސްޓްގައި   1022 މީހުން ހިމެނިފައިވާއިރު  ހުޅުދޫގެ ވޯޓްލިސްޓްގައި ހިމެނެނީ 1434   މީހުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ތާޢީދުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ...

މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓަކީ، ސިންގަޕޫރުގެ ޓަފް ...

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝިމާ- އޭނާގެ އާއިލާއާއި މުޅި މާމެންދޫ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ ޝިމާ ފެންނާނެ ވަގުތަކަށް

ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމާގުޅިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝިމާ ފާއިޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި އަދިވެސް ކުރަމުންދާއިރު އޭނާގެ ޚަބަރެއް ...

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެއްވެސް ގޮނޑި އިތުރު ނުކުރަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

އައްޑޫސިޓީއަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި އިތުރު ނުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ، އައްޑޫ ...

ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ...