• Categories
  • Archives

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވެގެން ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

advertisement

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ކަރަންޓީނުކޮށްފިކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން ރޭ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން އައި އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތް ފެނި އޭނާ ކ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި އެމީހާ ރާއްޖެ އައިސް އެއާޕޯޓުން ބެލިއިރު ހުމުގެ އަސަރެއް ނެތް ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގެއަށް ދިޔަ ފަހުން ރޯގާގެ އަސަރު ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އޭނާ ގޮސް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަމީން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ ސްކްރީނިންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޓްރެވެލް ހިސްޓްރީ އާއި އޭނާ ދިޔަ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނީ ވޭތުވެދިޔަ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީޓް މާކެޓަކަށް ގޮސްފައިވާކަން،” އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައްކުކުރެވޭ މީހާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަލާމާތަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހާ ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮސްހުރި ތަންތައް ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެމީހާގެ އާއިލާއަށް ދޭން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ދީ، އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަފޭ ޑިއުފް ...

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އެލައިޑްގެ ސްޕެޝަލް އިވެންޓް ...

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށް 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މި ބިދޭސީ މިހާ ރަހީނުކޮށްފައި ...

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ...

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ސައުތުއެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...

ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރުދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކޯޓުއަމުރެއްގެދަށުން ފާރިސް ފުލުހުންގެ ...