• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

advertisement

 

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް  ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ

ފައިޒް ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީއާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ދެންވާދަކުރެއްވި އިރުޝާދު ( ކިރޭ )  އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

ހުޅުދޫގައި  ބެހެއްޓި ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލާއިރު ފައިޒްއަށް ލިބިފައިވަނީ 239 ވޯޓެވެ. ޝުކުރީއަށް  ލިބުނީ 68 ވޯޓެވެ. އިރުޝާދަށް ލިބުނީ 74 ވޯޓެވެ.

މާލޭގެ ވޯޓް ފޮށީގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު  ފައިޒްއަށް ލިބިފައިވަނީ 240 ވޯޓެވެ. ޝުކުރީއަށް  ލިބުނީ 82 ވޯޓެވެ. އިރުޝާދަށް ލިބުނީ 173 ވޯޓެވެ.

ފައިޒްއަށް ޖުމްލަ 479 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު ފައިޒްއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އިރުޝާދު ( ކިރޭ ) އަށް ލިބިފައިވަނީ 247 ވޯޓެވެ. އަދި މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީއަށް ލިބިފައިވަނީ 150 ވޯޓެވެ.

އެހެންކަމުން ފައިޒް މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިމިވަނީ 232 ވޯޓްގެ ބޮޑުތަފާތަކުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް19 – ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރީލް 1 ގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭފްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުންގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ...

ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެހީދީފި

އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ހުވަދު އަތޮޅު ހިމެނޭ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ރީޖިނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ...

ފަހުވަގުތު ސަހާފް ކާމިޔާބު ކުރި ހެޓްރިކާއެކު އެތުލެޓިކް އެފްސީ ފައިނަލަށް

މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ފަސް މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް  އެތުލެޓިކް އެފްސީގެ ސަހާފްގެ ހެޓްރިކާއެކު 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ...

ކޯވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ކުރީގެ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް19 އަށް ފަރުވާހޯދަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މިބަލީ ގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި ...

އަންނަ މަހު ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖްތައް ހުޅުވާލަނީ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ލަފައާއި އެކު އަންނަ މަހު ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފަށަން ...

ފެނަކައިންވެސް ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ (ފެނަކަ) އިންވެސް ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްފިއެވެ. ކަން ހާމަކުރައްވައި ފެނަކައިން ...