• Categories
  • Archives

ސަރުކާރަށާ ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް – ޝުކުރީ

advertisement

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޭކާރު  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި އަދި އެވަރުން ފުދިއްޖެކަމަށް ހުޅުދޫގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޝުކުރީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އަންނަ އެޕްރީލްމަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ޝުކުރީގެ  ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި މިރޭ ލިއުއްވާފައި ވާލިއުމެއްގައެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއިން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް  ޝުކުރީއަށް ވުރެ 329 ވޯޓް ގިނައިން ހޯއްދަވައިގެން ލިބިފައިވަނީ  ފައިޒްއަށެވެ. ފައިޒްއަށް 479 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު ޝުކުރީއަށް ލިބިފައިވަނީ 150 ވޯޓެވެ.

ފައިޒް ޕްރައިމަރީގެ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވިއިރު ފައިޒްއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އިރުޝާދު ( ކިރޭ ) އަށް ލިބިފައިވަނީ 247 ވޯޓެވެ.

އިބްރާހިމް ޝުކުރީއަށް މިފަހަރު ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގައި  ޝުކުރީ ހިމެނިގެން ހުޅުދުއަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުން ގަބޫލްކުރައްވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށްވެސް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރާނެކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. “ޖަޒީރާ ރައީސް” ...

ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންއަކަށް ހޫދު ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ ދައުރު އަދާކުރައްވާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އިބްރާހީމް ހޫދު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ...

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ީދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން ހަވާލްކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ...

ގެއްލުނު އިރު އަލީފަހުމީ ލައިގެން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސޯޓު ފެނިއްޖެ

މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތަދޫން ގެއްލުނު ދެކުދިންގެ ތެރެއިން ޗަނބޭލީގެ، އަލީ ފަހުމީ ލައިގެން ހުރި ...

އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ...

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދީފައިވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވޭ – ޝާހިދު

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްޕީއެލްއިން  100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައި ...