• Categories
  • Archives

މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނަން – ޝޫޒާ

advertisement

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮއްވަވައިދެއްވައިފިނަމަ މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޝޫޒާ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ޝޫޒާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް މިހާރު އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމް އަދާކުރައްވާ  އަބްދުﷲ ސޯދިގު ( ސޯބެ ) އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން  ކުރި ހޯއްދެވި އަލީ ނިޒާރު  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

” އަޅުގަޑު މިގޮޑިއަށް ހޮއްވަވައި ދެއްވައިފިނަމަ ރަށާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމާއިރު އެކަމެއް ނިންމާނީ ރަށުގެ ރަށްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ، އަދި  އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މީދޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މީދޫ ތަރައްގީވެގެނެއްނޫން ، ޖެހިގެން އޮތް ހުޅުދޫވެސް ތަރައްގީކުރެވިގެން ، އަދި ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ އައްޑޫސިޓީ ތަރައްގީކުރެވިގެން ، އަޅުގަޑު މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ  މުޅި އައްޑޫސިޓީ ޚާއްސަކޮށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޒުމް ކަޑައަޅައިގެން ” ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޝޫޒާ ވިދާޅުވީ  ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައިގެން ކަމަށާ އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން އެކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެބޭފުޅުންންށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ.

ޝޫޒާ މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ  ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި  ނާދިޔާއާއި ވާދަކޮށް 34  ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

މީދޫގެ ވޯޓުފޮށިން ޝޫޒާއަށް 214 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓް ފޮށިން ޝޫޒާއަށް ލިފައިވަނީ 91 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ޝޫޒާއަށް ލިބިފައިވަނީ 305 ވޯޓެވެ.

މީދޫގެ ވޯޓްފޮށިން ނާދިޔާއަށް 236 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓް ފޮށިން ނާދިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ 35 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ނާދިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 271 ވޯޓެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫދާއިރާއިން އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  އާއިޝަތު ޝޫޒާ ހޮވުނުއިރު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރަޝީދާ އަންނަނީ  ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާ  ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 27 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޖުނައިދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރެލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކެނެރީވިލާ މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ...

ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ޔުނިޓުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތް ހިތަދޫ ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހުން ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުޅުމީދޫ ޔުނިޓުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިތަދޫ ...

“ބެސްޓް ޕްރެޒިޑެންޓް” ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގާ ރައީސް ޔާމީން

އޮސްޓްރިއާގެ ރިސަރޗް ފާރމްއެއްކަމަށްވާ “ސްޓެޓިސްޓިކާ އިންކް” އިން އެކުލަވާލި “ބެސްޓް ޕްރެޒިޑެންޓް” ލިސްޓުގެ ނުވަ ވަނައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

ކޭސްތައް އިތުރުވެގެންދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ – އަމީން

ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނުފެށޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ...

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއި

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ...