• Categories
  • Archives

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗުން ބަލިވީ މީދޫ ވޮލީޓީމް

advertisement

އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗު ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ އިޖްތިމާއީމަރުކަޒުގެ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމް ހޯދާފައިވަނީ 25 -22 އިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަސެޓް މީދޫޓީމް ހޯދީ 25-23 އިންނެވެ. 3 ވަނަ ސެޓް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމް 25-12 އިން ހޯދުމަށްފަހު 4 ވަނަ ސެޓް އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-17 އިންނެވެ.

މީދޫގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔާސީނުގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅެވުނު އަންނަ މީދޫ ވޮލީޓިމްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް މިމެޗްގައި އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ކުޅެފައިނުވާއިރު އެންމެ 6 ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭގޮތައް މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން މިމެޗްގައި ވަރަށް ރަގަޅު ކުޅުމެއް ކުޅެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗް ކުޅެފައިވަނީ ޓީމެއްގައި 3 އަންހެން ކުޅުންތެރީންނާއި 3 ފިރިހެން ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ީދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން ހަވާލްކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ...

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ބޭއްވި ...

ކޮވިޑް 19 _ އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް އިތުރު  24 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން މިބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 642 ކަށް އަރައިފިއެވެ ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ...

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޕީޖީން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ ...

އެސްޓީއޯއަށް ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ނަގާނީ ވަގުތުން ފައިސާ ދީފައި : އަމްރު

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރީން ހައްދާތަކެތި އެސްޓީއޯގަންނާނެކަމަށާ މިގޮތައް ދަނޑުވެރީން އަތުން އެސްޓީއޯއިން ގަންނަ ތަކެއްޗަށް ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ...