• Categories
  • Archives

ދުސޫމާ – ނަމޫނާ ކަނބަލެއް

advertisement

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލަފައެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފާއި ވާ ފުރުސަތުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިގޮތުން ހުޅުދާދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ  ދެ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ. އެއީ ދުސޫމާއާއި މިރުފާއެވެ.

މިދެ ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަ ކުރާ ގޮތުގައި ދުސޫމާއަކީ ވަރަށް ހިންގުންތެރި ކުޅަދާނަ އަންހެން ކަނބަލެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ދުސޫމާއަކީ ހުޅުދޫގެ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގައިވެސް ނަމޫނާ ކަނބަލެކެވެ. އަދި ހުޅުދޫ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަކޮށް ހުޅުދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އިހްތިރާމާއި ލޯބި ދުސޫމާއަށްވަނީ   ލިބިފައެވެ.

ހުޅުދޫގައި އެމްޑީޕީގެ  ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާ  ހުޅުދޫގެ  އިޖުތިމާޢީގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ހިންގޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ދުސޫމާ އަންނަނީ އޭނާގެ ލީޑަރޝިޕް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ދައްކަމުންނެވެ.

ހަޤީގަތުގައިވެސް ދުސޫމާއަކީ މިއަދު ހުޅުދޫގެ  އެންމެހާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހުރި ރިވެތި ނަމޫނާއެކެވެ. ހުޅުދޫ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުންނަމަ ދުސޫމާއަކީ ” އެފަދަ ދެވަނައެއްނެތް ނަމޫނާ ކަނބަލެއް ، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި ޖުމްލަކޮށް ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ގެވެހި މުރާލި ކަނބަލެއް ” ޝުކުރީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ތާއިދުކޮށް ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވާ- ހިޝާމް

އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ހަމަހަމަކަމާ އަމާންކަން އަދި  އިޖްތިމާއީ ފޭރާން  ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެގެންތިބެ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ...

އައްޑޫ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު ލީޝް ހަމީދު ހޯދައިފި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވެވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ދަރިވަރު، ...

ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދަން ބޭންކް އޮފް ...

ގެއްލުނު 2 ކުދިންގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ހިތްވަރުދެއްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިން މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިންގެ އާއިލާއަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް

އިތުރު ދެމީހަކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...