• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫ ފަޅުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުން – އައްބާސް

advertisement

ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުން ހުޅުދޫ ފަޅު ނުކުރާކަމަށާ ހުޅުދޫ ފަޅުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުންކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް އައްބާސް ވާފިރު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

އައްބާސް މިގޮތައް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައްބާސްކުރައްވާފައިވާ ޓުވިޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވިޓްގައި އިތުރަށް އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުޅުދޫ ފަޅުވެފައިވަނީ ބަޔަކު މީހުން ގަސްތުގައި ހުޅުދޫ ފަޅުކުރުމުންކަމަށާ ދެން އެފުރުސަތު ނުދެއްވާނެކަމަށެވެ.

” ހުޅުދޫ ދެން ބައިބައި ނިވޭހެއް ، މިކޯ ދެން މާބޮނޑޮވަރުގެ ” އައްބާސް ގެ ޓުވިޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އައްބާސް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ޝާހިދު ( ޝާޑު) އާއި އެއްކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ވަރަށް އިސްސަފުގައި އައްބާސް  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަތަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.  

އައްބާސް އަމިއްލަގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މޫސާ ބުޝްރީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ފައިޒް ވާދަކުރައްވާއިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ސީނުވެސް ވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް އެރުވީ ...

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އެދިފައިވާތީ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ...

މިގޮޑީގައި އަޅުގަޑު ބައިންދައިފިނަމަ މިގޮޑި ނީލަމުގައި އިންނަދުވަހެއް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނާނެ- ރޮޒެއިނާ

މީދޫއާއި ވަރަށްބޮޑު އާއިލީގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށާ މަރަދޫފޭދޫއަށް ބަލާއިރު މަރަދޫފޭދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި ހިތާހިތުގެ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާކަމަށް ރޮޒެއިނާ އާދާމް ވިދާޅުވެއްޖެވެ ...

ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗާއި ނާއިބް ރައީސް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިފް ތެރިންމާއާއި ނާއިބްރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ކޮވިޑް-19 – “ކޮވިޑް ވިލެޖް”

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް-19އާއެކު ކުރިމަތިވެދާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ...

ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...