• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގޭގައި ތިބުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ މިދަޑިވަޅުގައި  ރާއްޖޭގެ ރަށްޔިތުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖެގެ ޑޮކްޓަރުންދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. މުޅިދުނިޔެ ސިއްހީގޮތުން ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އޮތް މިދަޑިވަޅުގައި ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ރާއްޖޭގައި ބޮޑުކަމަށެވެ. އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު މިފަދަ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭޑީކޭގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ނިޔާފް ކުރެއްވި ޓުވިޓެއް ރީޓުވިޓް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ޑޮކްޓަރ ނިޔާފް ކުރެއްވި ޓުވިޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މަޑުނުވާކަމަށެވެ. ބަލިދަނީ ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ރަށްޔިތުން ރައްކާތެރިވެ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރ ނިޔާފްވަނީ އިއުތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާއިރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް މިރެއާއި ހަމައަށް  393603 މީހުންވަނީ ވެފައެވެ. ބަލި ފެތުރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިނުވާއިރު ފާއިތުވެދިޔަ 4 ހަފްތާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިބަލީގައި އެންމެ ގިނަމީހުން މަރުވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުން އެންމެ ގިނައިން ފެނުނު ހަފްތާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު މިކަމުގައި އެއްވެސް ގައުމަކަށް އަދި ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް އޮތް ސަރަހައްދަކީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކެވެ. އެގަމުތަކުގައި ދުވާލަކަށް ބަލި ޖެހޭ ނިސްބަތް އެތައް ހާހަކުން ގުނާލެވޭއިރު ބަލިކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެގައުމުތަކުންދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް19 އަށް ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެއް އިރުޝާދެކެވެ. ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި ހޭޑްސެނެޓައިޒާ ބޭނުންކުރުމާ ހުންއައުން ނުވަތަ ކެއްސާ ކިބިހި އަޅުންފަދަ ކަމެއް ހުރިނަމަ ގޭގައި މަޑުކުރުމާއި މާސްކު އެޅުމަށްދޭ އިރުޝާދުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެއްސާ ކިބިހި އަޅާނަމަ އުޅަބޮށިން ނުވަތަ ޓިޝޫއަކުންނަމަވެސް އަގަޔާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުމާއި ބޭނުންކޮށްފައިހުންނަ ޓިޝޫފަދަ ތަކެތި ވަގުތުން ޑަސްބިނަށް ލުމަށްފަހު ސައިބޯނި ލައިގެން ރަގަޅަށް އަތްދޮވުމާއި ކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ޒިޔާރަތްނުކުރުން ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމާ ރޯގާ ޖެހި ކެއްސާ ހުންއައުންފަދަ ކަމެއް ހުރިނަމަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބޭމީހުން އެހެން ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތްނުކުރުމަށްވެސް ދަނީ އިއުތިމާސް ކުރަމުންނެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : މި ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް 500 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި، ގިނައީ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކާ ގުޅުމެއްނެތް މީހުން

މި ހަފްތާތެރޭގައި 500 މީހަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުނުއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެއްވެސް ކްލަސްޓަރއަކާއި ގުޅުމެއްނެތް މީހުންކަމަށް ޓެކްނިކަލް ...

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

“މަގެ ދީނާ، މަގެ ޤައުމާ ނުކުޅެއްޗޭ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ގައުމީ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

“މަގެ ދީނާ، މަގެ ޤައުމާ ނުކުޅެއްޗޭ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ގައުމީ ހަކާތެއް މިއަދު ...

ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެ ގޮނޑި އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ސަލާމަތީ ...

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް

މީދޫ  އެމް.ޑީ.ޕީ މެމްބަރުންނަކީ ސިޔާސީގޮތުން “ތަޞައްރަފު” ފުދިފައިވާބަޔެކެވެ. އެކަން އެމީހުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވަނީ ވާދަވެރި އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ...

މައުމޫނާއި ފާރިސް އަދި ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުރީގެ ސީޕީއަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ...