• Categories
  • Archives

ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗާއި ނާއިބް ރައީސް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިފް ތެރިންމާއާއި ނާއިބްރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިހު ތެރިމްވަނީ އޭނާ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވިކަން ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރީން ތުރުކީގެ ގައުމީޓީމަށްވެސް ކޯޗްކަން ކޮއްދެއްވި އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފާތިހް ތެރިމްބުނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިނަމަވެސް އޭނަގެ ހާލު ރަގަޅުކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް19 އަށް ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު  އެޓީމްގެ ނާއިބް ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކުގެ ދެކަބަލުންވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަލްބާރަކުވަނީ ގަލަސަތަރާއީގެ ގިނަ މަގާމްތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ގަލަސަތަރާއީގެ ނާއިބް ރައީސްގެ މަގާމާއި އެންމެފުރަތަމަ ހަވާލްވުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެމަގާމުން ވަކިވެފައެވެ. އަދި އަލުން ނާއިބް ރައީސްކަމާ ހަވާލްވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ކަނޑައެޅޭނެ

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް ...

ސުވަރޭޒްގެ ހެޓްރިކާއެކު ބާސާއިން އެލްކްލެސިކޯމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަނިޔާވެފައިވާ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާއިނުލާ ކުޅުނު އެލްކްލެސިކޯ މެޗްގައި ބާސެލޯނާއިން ރެއާލްމެޑްރިޑް 5 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފިއެވެ. ...

ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މިއަދު މެންދުރު 12:40 އާއި ހަވީރު 15:40 އާއި ދެމެދު އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހިމެނޭ ...

ފެޝަން ބުރުގާ އަޅަމުންދިޔަ އަޝްފާ ބުރުގާ ބާލައިފި

ބުރުގާ އެޅުމުގެ ސްޓައިލާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މަރިޔަމް އަޝްފާ، ރަސްމީކޮށް ބުރުގާ ...

ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޑަރެން ސްޓެވާޓް މަރުވެއްޖެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ސްޓެވާޓް ...