• Categories
  • Archives

ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗާއި ނާއިބް ރައީސް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިފް ތެރިންމާއާއި ނާއިބްރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިހު ތެރިމްވަނީ އޭނާ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވިކަން ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރީން ތުރުކީގެ ގައުމީޓީމަށްވެސް ކޯޗްކަން ކޮއްދެއްވި އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފާތިހް ތެރިމްބުނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިނަމަވެސް އޭނަގެ ހާލު ރަގަޅުކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް19 އަށް ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު  އެޓީމްގެ ނާއިބް ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކުގެ ދެކަބަލުންވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަލްބާރަކުވަނީ ގަލަސަތަރާއީގެ ގިނަ މަގާމްތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ގަލަސަތަރާއީގެ ނާއިބް ރައީސްގެ މަގާމާއި އެންމެފުރަތަމަ ހަވާލްވުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެމަގާމުން ވަކިވެފައެވެ. އަދި އަލުން ނާއިބް ރައީސްކަމާ ހަވާލްވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ބައެއް ފަހަރު “ޑިސްކޯ” އަށް ގޮސް ނަށާލަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް މިއަދު އެ ފުރުސަތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތް- ނަޝީދު

ބައެއް ފަހަރު”ޑިސްކޯ” އަށް ގޮސް މަޖާކޮށްލާ ނަށާލަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް ރާއްޖޭގައި މިއަދު އެފުރުސަތު ނެތްކަމަށާއި، މިފަދަ ކަންކަމުން ...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދެމަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޗީފް އޮފް ސްޓާފްގެ މަގާމަށާއި މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސްގެ މަޤާމަށް ...

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ޒައިނުއްދިން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. ކޯޗެއްގެ ...

މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގައި ތާރުއަޅައި ނިންމައިފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އަލިވާގޭ ކުރިމަތިން ފަށައިގެން ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުފަރާތާއި ހަމައަށް މީދޫ ...

އަމީތާބާއި އޭނަގެ ދަރި އަބީޝޭކްވެސް ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އަމީތާބް ބައްޗަންއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަބީޝެކް ބައްޗަން  ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެ  އަމީތާބު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ...

މޫސުމް ގޯސްވެ އުދައަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މެޓުން ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އުދަ ...