• Categories
  • Archives

ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗާއި ނާއިބް ރައީސް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތުރުކީގެ ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިފް ތެރިންމާއާއި ނާއިބްރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

ހޯމަދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ފާތިހު ތެރިމްވަނީ އޭނާ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވިކަން ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ކުރީން ތުރުކީގެ ގައުމީޓީމަށްވެސް ކޯޗްކަން ކޮއްދެއްވި އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ފާތިހް ތެރިމްބުނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިނަމަވެސް އޭނަގެ ހާލު ރަގަޅުކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް19 އަށް ގަލަސަތަރާއީގެ ކޯޗް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު  އެޓީމްގެ ނާއިބް ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލްބާރަކުގެ ދެކަބަލުންވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރުގެ އަލްބާރަކުވަނީ ގަލަސަތަރާއީގެ ގިނަ މަގާމްތަކެއް ފުރުއްވާފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ގަލަސަތަރާއީގެ ނާއިބް ރައީސްގެ މަގާމާއި އެންމެފުރަތަމަ ހަވާލްވުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެމަގާމުން ވަކިވެފައެވެ. އަދި އަލުން ނާއިބް ރައީސްކަމާ ހަވާލްވީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1186އަށް

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް އިތުރު 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިންގެ 10 މީހަކާއި، ބަންގަލަދޭޝްގެ ...

ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ...

ކަރަންޓް ބިލް ފޯނަށް ފޮނުވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ފޯން ނަމްބަރު ދީފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުބިލް އެސްއެމްއެސް އެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ. ...

“ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

“ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫސިޓީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ...

މީރާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގާނޫނުތައް އަމިއްލަ ގޮތަކަށް މާނަކޮށްގެން ވިޔަފާރިތައް ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމުގެ ...

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 58 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިތުރު 58 މީހުން ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖޭއިން މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1371 އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އަލަށް ...