• Categories
  • Archives

ފުވައްމުލަކު ފެނަކައިން ރަށުތެރެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ހިސާބުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ.

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު ފެނަކައިން އިއްޔެ ވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދާއި ބައެއް މަގުތަކާއި ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޯވިޑް-19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯހުން އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މި ވައިރަހުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އާންމު ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކުރައްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ރައްކާތެރި ވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކިޔައިދީ އެކަމުގެ މުހިންމުކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންނަނީ ވިސްނައި ދެމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ވަށާފައިވާއިރު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދިއުމަށް އާންމުންނަށް ނަސޭހަތްތެރި ވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

މިދިޔަމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދުގެ ...

ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން ދެއްވާ މެޑަލް ސ. މީދޫ މެރިހާނާ މަރިޔަމްދީދީ ހާސިލްކޮށްފި

ކީރިތިި ގުރުއާން ހިތު ދަސްކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބަދުﷲ ޔާމީން އަބަދުލް ގައްޔޫމް ދެއްވާ މެޑަލްއާއި ހަނދާނީލިއުން ސ. މީދޫ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 29 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

ޗެލެންޖާސްއާއި ލޮތަރި އެފްސީގެ ކުރިމަތިލުމަކުން ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ

މީދޫގައި  މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ”  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗްތަކުގެ ގުރުއަތުން ...

ފޭދޫއާއި އާއި މީދޫ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މީދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ  ޓީމަކާ ފޭދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަކާ ...

މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ީދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން ހަވާލްކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ...