• Categories
  • Archives

ކޯވިޑް-19 : ދުނިޔޭގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް- މިހާރު މިބަލިއަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެމެރިކާއިން

ދުނިޔޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިގައްޖެއެވެ. މިބަލިއަށް ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިބަލި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު އެމެރިކާއިންވަނީ  މިބަލި އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން މިބަލިއަށް  81977 މީހުން  ވަނީ ފޮޒިޓީވް ވެފައެވެ. ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް މިބަލިއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 81285 މީހުންނެވެ. އިޓަލީއަށް ބަލާއިރު އިޓަލީން މިބަލިއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 80539 މީހުންނެވެ.

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނުމީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސް، ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަދުގެ ނިޔަލަށްވަނީ 23،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރައިގެން ގޮސްފައެވެ. ބަލީގައި މިހާތަނަށް ރަގަނޅު ވެފައިވަނީ 119،807 މީހުންނެވެ. މިބަލީގައި މިހާރުވެސް ސީރިއަސް ހާލަތުގައި 15،006 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ބަލި ފެތުރެމުންދާއިރު، މިއަދު މިބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިޓަލީންނެވެ. އެއީ 712 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް އިޓަލީން މިބަލީގައި 8215 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޗައިނާއިން މިބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 3287 މީހުންނެވެ. ސްޕެއިންއަށް ބަލާއިރު ސްޕެއިނުން މިބަލީގައި މިހާތަނަށް 4154 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިބަލި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ 1175 މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދާއި މަރުވަމުންދާ އަދަދަށް ބަލާއިރު އަދި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެމުންދާ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ހާހަކަށް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ބޭއްވި ...

ރައީސް ޞާލިޙު ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ...

އަޅުގަޑުވެފައިވާ ވައުދެއް ، ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަޑު ހުންނަވާނީ މޮޅުވާ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައިކަމަށް – އިމާދު ސޯލިހު

އަޅުގަޑުމެންގެ މިގައުމަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނީ އަޅުގަޑު ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންކަމަށް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ...

ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް މައްޗަށް ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ރެއާލްމެޑްރިޑް އެއްވަނައަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ލިބިއްޖެވެ. ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ރޭ ރެއާލްވަލަޑޮލިޑް ...

އައްޑޫގައި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތްދޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދެއް އާއްމުކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން    އައްޑޫސިޓީ ...

އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅާއި ހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ މޫސުމާއި ބެހޭ ...