• Categories
  • Archives

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރުމީހަކު ރަނގަޅުވެ ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު 4 ށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ ކޮވިޑް-19 ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު 4 ށް ތިރިވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް 19ގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ މިއަދު ކޮވިޑް 19އިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހެއް ކަމަށެވެ.

“ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެގާރަވަނަ ފަންގިފިލާގެ އައިސީޔޫގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު ބަލި މީހަކު ކޮވިޑް 19އަށް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައި،” ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ކޮވިޑް 19އިން ރަނގަޅުވި ބަލި މީހަކީ ސިވިއާ ނިއުމޯނިއާއަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދިން ބަލިމީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވި ތިންވަނަ މީހާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓްވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވިޔަސް މިއީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ނިންމަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމަށްވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 13 ބިދޭސީންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހަތަރު ބަލި މީހަކަށެވެ. މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރައްޖޭގައި އުޅޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ބާވަތުގެ ވާ ރައްޖޭގައި އުޅޭތީ، އެ ބަލި ރާއްޖެއަށް ...

މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީދޫ ސައިގޭ ގޯތި ތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ބައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި 32 އަހަރުގެ ...

ބީއެމްއެލް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގައި ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ގާއިމްކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ސީނު ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓާ އެ ...

ފިނޑި ޤައްދާރުން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ފުންމިން އެނގިއްޖެ – ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން އުޅުނު “ބަޣާވާތު”ގެ ފުންމިން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ...

އަބްދުﷲ ސައީދު ފޯނު ނުދިނުމުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ތަހުގީގަށް ފޯނު ނުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުފުލި އިންސާފު ...

މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފަށަނީ

މީދޫ ގެ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މީދޫ ޔޫތްޗެލެންޖް 2020  ގެ  ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މާދަމާ ( ...