• Categories
  • Archives

މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ސްޓޭ ހޯމް ޕެކޭޖް: 12 ޗެނަލްއެއް މުޅިން ހިލޭ!

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، އާއްމުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޗެނަލްތައް އެއް މަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅިން ހިލޭ ދޫކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

ވައިރަސް އާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން، މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މީޑިއާނެޓްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް މާކެޓިން އެގްޒެކެޓިވް ޝުވެއިކާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހާ ވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން، ކޮވިޑް-19 ޕެކޭޖުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އަގަކާއިނުލާ ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ

މި ޕެކޭޖުގައި ވަނީ 12 ޗެނަލްއެއް ހިމަނާފައެވެ. އެއީ ޓީވީއެމް، އައިސްޓީވީ، ސައުދީ ޤުރުއާން، އަލް ޤުރްއާން، ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް، ޕީޕަލްސް ޓީވީ، ނެޓް ޖީއޯ ޕީޕަލް އާއި އެމްޓީވީ އިންޑިއާ، ކޭބީއެސް ވޯލްޑް، ފޮކްސް ފެމިލީ މޫވީސް އަދި ޗެނަލް ނިއުސް އޭޝިއާގެ އިތުރުން ޓްރޭސް ސްޕޯޓްސްއެވެ.

މި ޕެކޭޖް މީޑިއާނެޓްގެ ކޯލް ސެންޓަރު އަދި ކުއިކް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ޕެކޭޖް އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކުރެވޭނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އެކަނިވެރި މަންމައިންނާއި ބައްޕައިންނަށް 10،000 ރުފިޔާ ދޭން ރައީސް މިއަދު ނިންމަވައިފި

އެކަނިވެރި މަންމައިންނާއި ބައްފައިންނަށް 10،000 ރުފިޔާ ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ، އެކަނި ...

ޝަހުދާން ކަޓައި، މުބާރާތުގެ ގަދަ ފަސް ބައިވެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެ

ފަނޑިޔާރުންގެ 50 އިންސައްތަ މާކްސް އާއި ބެލުންތެރިންގެ 50 އިންސައްތަ ވޯޓާއެކު ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ...

ރޮޒޭއަކީ ކޮންމެހެން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންޖެހޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއް- ރައީސް ނަޝީދު

Advertisement ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރާއެކީގައި އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެހެން އެބޭފުޅާ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބްކުރަންއެދޭ ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅެއްކަމަށް ...

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ސްރީލަންކަންގެ ޚާއްޞަ ފްލައިޓްތަކެއް އައްޑޫސިޓީއަށް

މިއަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓަށް ޚާއްޞަ ދަތުރުތަކެއް ކުރުމަށް ސްރީލަންކަން އެއަރލަންއިންސްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ސްރީލަންކަން ...

ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ފައިސާގެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިގެން ނުވާނެ- ރައީސް ޔާމީން

1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުން ނަގަން ޖެހޭ ފިލާވަޅަކީ ދުސްތޫރު ދެމެހެއްޓުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއަށް ފައިސާގެ ނުފޫޒު ...

އައްޑުއަތޮޅުގަމުގައި ހިންގަމުންއަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ.މާފަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލް ނ. މާފަރުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް، ބަދަލުކުރަން ...