• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު މިވައިރަސް ޖެެހިހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ނިލިޔަލަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 95714 އަށް އަރާފައެވެ.

އިއްޔެ އެކަނިވެސް އެމެރިކާގައި މިވަސްޖެހިގެން 1900 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ، އެމެރިކާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 16691 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ. ހަމައެކަނި އިއްޔެވެސް އެމެރިކާގައި މިބައްޔަށް 33536 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ސްޕެއިންލަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އެގައުމުން 655 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެގައުމުން 15447 މީހަކު މިބަލީގައިވަނީ މަރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އިއްޔެ ސްޕެއިނުން 5002 މީހަކަށް މިބަލި ޖެހިފައިވެއެވެ.

ފްރާންސަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ ފްރާންސްގައި މިބަލިޖެހިގެން 1341 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފްރާންސުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލީގައި   މަރުވެފައެވެ. ފްރާންސުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލީގައި 12210 މީހުން  ވަނީ މަރުވެފައެވެ . އިއްޔެ ފްރާންސުން މިބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ 4779 މީހުންނެވެ.

އިޓަލީއަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އިޓަލީން މިބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 610 މީހުންނެވެ. އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އިޓަލީން 18279 މީހަކު މިބަލީގައިވަނީ މަރުވެ ގޮސްފައެވެ. އިއްޔެ އިޓަލީން މިބަލި އަލަށް ޖެހިފައިވަނީ 4204 މީހުންނަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 209 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމާ ސަރަހައްދުން މި ބައްޔަށް އިއްޔެ އެކަނިވެސް 85010 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެމެރިކާއިން 33536 މީހަކު އިއްޔެ އެކަނިވެސް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19އަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ފަރުވާއެއް އަދި ހޯދިފައި ނުވާއިރު، އެކި ހިސާބުތަކުގައި މި ބައްޔަށް އެކި ފަރުވާ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ. މި ފަރުވާތައް އަމާޒުކުރަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހާގެ ކިބައިން ފެންނަ އަލާމާތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...

ނޭމާ ނުލިބިދެކަމަށް ބަލައި ސަންޗޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސާއިން ފަށައިފި

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޓަށް ކުޅެމުންއަންނަ އިންގްލެންޑް ސަންޗޯ ގަތުމަށް ...

ކަރަންޓީނާއި ހިލާފުވާނަމަ ރަށްތަކުގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނު ކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ކަރަންޓީންކޮށްފައިތިބޭ މީހުން އުޅެމުންދާ ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ އުސޫލާ ...

މާފުށީގައި ތުރުކީ ރައްޔިތެއް ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

މާފުށީގައި ތުރުކީވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސުން ބުނީ މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ...

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ފަޚުރެއް – ދުންޔާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ފަޚުރެއް ކަމަށް، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ ...

64 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ 11 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅު ވެއްޖެ

10 ޖުލައި 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް 64 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި ...