• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް19 – މިއަދު މާލެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއި ކޮންޓެކްޓްވި 2 މީހަކު އައްޑޫގައި އެބައުޅޭ- ޑރ. ނަޒްލާ

މާލެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު އައްޑޫގައި އެބަތިބިކަމަށާ އެމީހުން ހޯދާ އެމީހުންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި  ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާއާއި ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 54 މީހަކު މި ވަގުތާއިހަމައަށް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދިވެސް އިތުރަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ހަމަ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް ދާކަމެވެ.

“ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް މިއަދުވެސް ހަމަ އައިސޮލޭޓް ކުރެވިގެންދާނެ” ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ބަލިމީހާއާއި އެންމެ ގާތްކޮށް އުޅުނު ބައެއް ފަރާތްތަކާވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ވި މީހުންގެ ލިސްޓް މިވަގުތު ހޯދަމުން ދާކަމަށާއި އަދި އެފަރާތްތައް މިވަގުތު ގޭގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ބުނެފައި ވާނެކަމަށެވެ. ސީދާ އައިސޮލޭޝަންއަށް އެމީހުން އަދި ނުގެންދާކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ކޭސްގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ދާގޮތުން އެބޭފުޅުންވެސް އައިސޮލޭޝަންއަށް ލާންޖެހިދާނެކަމުގައި ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 55 ކޮންޓެކްޓުން ކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގެ އިތުރުން ބަލި ޖެހުނު ފަރާތްތައް ބަލި ޖެހުނީ ކިހިނެތްތޯއާއި ސޯސްއަކީ ކޮބާތޯ ހޯދުމަށް މި ކޭސް އިންވެސްޓިގޭޝަންވެސް ކުރިޔަށް ދާކަމުގައި ނަޒްލާ ވަނީ ވިދާޅިވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ : 60 ދިވެހިން އަދި 68 ބިދޭސީން

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 128 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މި ...

ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރައި ފޮނަދޫ ބައެއް ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ލ. ފޮނަދުއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރާ، ރަށުގެ ގެތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ފޮނަދުއަށް އެރި ...

“ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެވެސް ޒިންމާ” ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި ކުރިއްސުރެ ހުރި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފަ އަލުން އަށަގަނުވައި، މި ރާއްޖެ ސާފުތާހިރު ހިތްގައިމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ...

އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވި  10 ...

ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

ފަހަތުން އަރާ ގަންބުރީގެ މައްޗަށް އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅެވުނު 3 ވަނަ މެޗު ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ މީދޫ ...