• Categories
  • Archives

މީޑިއާނެޓްގެ “ސްޓޭ ހޯމް ޕެކޭޖް”: އިތުރު އެއް މަސް ދުވަހަށް 12 ޗެނަލް މުޅިން ހިލޭ!

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ބަދަލުވެފައިވާތީ، މީޑިއާނެޓުން މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށް ދެމުން ދިޔަ 12 ޗެނަލް މޭއި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އާއްމުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޗެނަލްތައް އެއް މަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅިން ހިލޭ ދޫކުރުމަށް ނިންމާ އެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަކުރީ މާޗު މަހުގެ 31 ގައެވެ. އަދި، އެ މުއްދަތު އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ މީޑިއާނެޓުން ވަނީ އިތުރު އެއް މަސް ހިލޭ ޕެކޭޖުގައި ހިމަނާފައެވެ.

މި ޕެކޭޖުގައި ވަނީ 12 ޗެނަލްއެއް ހިމަނާފައެވެ. އެއީ ޓީވީއެމް، އައިސްޓީވީ، ސައުދީ ޤުރުއާން، އަލް ޤުރްއާން، ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް، ޕީޕަލްސް ޓީވީ، ނެޓް ޖީއޯ ޕީޕަލް އާއި އެމްޓީވީ އިންޑިއާ، ކޭބީއެސް ވޯލްޑް، ފޮކްސް ފެމިލީ މޫވީސް އަދި ޗެނަލް ނިއުސް އޭޝިއާގެ އިތުރުން ޓްރޭސް ސްޕޯޓްސްއެވެ.

މާލޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑަކަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު، މި ބަލީގެ ނުރައްކާ ރާާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކުން ދަނީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީޑިއާނެޓުންވެސް އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު، ކުންފުނީގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް މާކެޓިން އެގްޒެކެޓިވް ޝުވެއިކާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހާ ވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން، “ސްޓޭ ހޯމް ޕެކޭޖް” ގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އަގަކާ ނުލާ މި ޗެނަލްތައް އިތުރު އެއް މަސް ދުވަހަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޝުވެއިކާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުވެރިކާ ވިދާޅުވީ، މީޑިއާނެޓުން އެދެނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގެއިން ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އާއިލާއާއި އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދަ ދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުން މި ޕޭކަޖަކީ ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ޕެކޭޖަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މި ޕެކޭޖް މީޑިއާނެޓްގެ ސޯޝަލް މީޑީިއާ ޕެޖު މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް ޢީދު ހަދިޔާ!

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް، މި ރިވެތި އާދަކާދަ ދަމަހައްޓާ، ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ދުރުގައި ތިބި ...

އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ...

މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި އައްޑޫސިޓީގެ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ- އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫސިޓީގެ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް  ވަކި ވަގުތުތަކުގައި ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން މިގޮތައް ނިންމެވިކަން ...

ރައީސް ސޯލިހު ހިތަދޫގެ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިިފިއެވެ. ...

އިއްތިހާދުގައި ނުހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ ގޮޑިއެއް ކާމިޔާބު ނުވާނެ- ރައީސް ނަޝީދު

  މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ އިއްތިހާދެއްގެ ސަރުކާރެއްކަމަށާ އިއްތިހާދުގައި ނުހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ ގޮޑިއެއް ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް ...

ނޮވެމްބަރު 3 ގައި އިންޑިޔާއިން އެހީވިއިރު އޮތްފަދަ ޙާލަތެއް ރާއްޖެއަކު ނެތް – މެނޮން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ޕްލޯޓް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ރާއްޖެއަށް އަރައި ...