• Categories
  • Archives

ނޭމާ ނުލިބިދެކަމަށް ބަލައި ސަންޗޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސާއިން ފަށައިފި

ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޓަށް ކުޅެމުންއަންނަ އިންގްލެންޑް ސަންޗޯ ގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސަންޗޯއަކީ އިންގްލޭންޑް ގައުމީ ޓީމްގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގިނަ ޓީމް ތަކުން ބޭނުން ވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މި ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ ކުޅުނު 27 މެޗްގައި 8 ގޯލްޖަހައި 13 އެސިސްޓް ކޮށްދީފައެވެ. ސަންޗޯ ޑޯޓްމަންޓްއަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 8 މިލިއަން ޕައުންޑް އަށް 2017 އޮގަސްޓް މަހުއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޖެހިޖެހިގެން 2 ވަނަ ސީޒަނެއްގައިވެސް ނޭމާ ނުލިބިދާނެކަމަށް ބާސެލޯނާއިން މިހާރުވަނީ ބަލަންފަށާފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރީންގެ އަގުތައް ކުރީން ހީކުރިވަރަށްވުރެ މަތިވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެން ފެށުމުންނެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޑެޓުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިގިރޭސި ފޯވާޑް ސަންޗޯ ވިއްކަން ޑޯޓްމަންޓުން ކިޔަނީ 130 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. ނަމަވެސް މިއަގު ކުޑަކުރުވުމަށް ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އިތުރު ކުޅުންތެރީން ދިނުމަށް ވިސްނަން ފަށާފައެވެ.

ނޭމާގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަދުވެގެން 180 މިލިއަން ޕައުންޑް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އިގުތިސާދީގޮތުން މިއީ މިވަގުތު އެކުލަބަށް ކުޅަދާނަކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ލަފާ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އިންޓަމިލާނުގެ ފޯވާޑް މާޓިނެންސް ގަތުމަށްވެސް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީއާއި މާޓިނެންސް ގަތުމަށް މަދުވެގެން 111 މިލިއަން ޔޫރޯ ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.  އޭނާ ގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތްކުރާތީވެ މިލާނުގެ ކޮންޓެކްޓް އާނުކުރަން މާޓނެންސް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 28  އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

އެފްއޭކަޕް ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ. ރޭ މެޗުގައި ...

ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ރައީސް ޔާމީނަށް، 2 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮށްފިއެވެ. ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 1 އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ...

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަންހެން ނޫސްވެރިޔަކަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާގައި ޗެނަލް 13 ގެ ...

” މިއަދަކު އަގޮޑީޓީގެ ޝަކުވާއަކާ ދެލިފޮހޭ ގަލަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނާދޭ ” ރައީސް ސޯލިހު

ނުފޫޒާ ބާރުން އެއްކިބާވެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިނުމުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްނެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނުޖެހޭގޮތައް މިރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބެއް ...

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާކަހަލަ ...