• Categories
  • Archives

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ކުޅުންވެސް އަންނަމަހު ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ލަލީގާގެ ކުޅުން އަންނަ ޖޫންމަހު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނެފިއެވެ.

ލަލީގާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ޖޫންމަހު ސީނޒަންގެ ނުނިމިއޮތްބައި ފެށުމަށްޓަކައި މިހާރު ފަރިިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ރައްކާތެރި ފޯމެޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަމަށާ ޖޫންމަހު ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާނީ ކުޅުންތެރީންނާއި ސްޓާފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ލަލީގާއިން ބުނެފައިވާގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރީން ޖެހޭނީ ވަކުވަކިން ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަންކަމަށެވެ ، އަދި ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީތަކަށް ކުޅުންތެރީން ގެންދެވޭނީ ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށްވެސް ލަލީގާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.   އަދިޓީމް އެއްކޮށް ފަރިތަކުރުންފެށޭނީ ވަކި ގްރޫޕް ތަކަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ވަކި މުއަދަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށްވެސް ލަލީގާއިންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

ލަލީގާއިން ބުނެފައިވަނީ މިގޮތައް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެއްސީ ކުޅުންތެރީންނާއި ސްޓާފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތައް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އަވަސް ފިޔަވަޅުއަޅަން ފަސޭހަވާނެކަށްވެސް ލަލީގާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. .

ސްޕެއިންގައި ކޮވިޑް 19 ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމާއިގުޅިގެން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު އެއްވަނާގައި ބާސެލޯނާއޮތީ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށްވުރެ އެންމެ 2 ޕޮއިންޓް ކުރި ލިބިގެންނެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނު އަދި ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ހަކަތަ މި ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި : މުނައްވަރު

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ބޭރުގެ އެހީއާއެކު ލޯނުތައް ނަގަމުންދަނީ އެލޯނުތައް ދެއްކޭނެ ގޮތް ދިރާސާކުރައްވާ އެހިސާބުތައް ޖެއްސެވުމަށްފަހުގައި ...

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ހޮވިއްޖެ

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓު މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖެ ...

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އަޅަމުން އަންނަ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޭ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ...

ވިލާ ގްރޫޕުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ މިއަހަރަށް ލިބޭނޭކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީގެ 13.3 އިންސައްތަ- އާޒިމާ

ވިލާ ގްރޫޕުން މިހާތަނަށް ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދު، މިއަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީގެ %13.3 ...

ތާޒާ ފެން ކުންފުނީގެ 6 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ތާޒާ ފެން ކުންފުނީގެ 6 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ތާޒާ ފެން ވިއްކާ އައިލެންޑް ބެވްރޭޖްސް މޯލްޑިވެސް އިން ...

ގޯލްގެ ތަފާތުން ބީރިކަނާއަށްވުރެ ކުރިލިބިގެން ރިވެރިން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިއްޖެ

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ މީދޫ ބީރިކަނާއާއި ހިތަދޫ ރިވެރިން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ...