• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް 19 : ރަށްރަށަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި އެހެން ވިސްނުމަކަށް ދަނީ

މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ގެންދިޔުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްތީގަތުމެއްގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ފޮނުވާލުމުގައި އިތުރު ވިސްނުންތަކަކަށް ސަރުކާރުން ދާން ޖެހިއްޖެ ކަމަށެވެ. މިހެން ވިދާޅުވީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، އިހްސާސްތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ތާށިވެފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މާލޭގައި ތިބިކަން އިމްރާން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މާލޭގައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ގެންދިޔުމުގައި އެންމެ އިސްރޯލެއް އަދާކުރަނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ އިތުރުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީންނެވެ. ރަށަށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޖެންޑަރ ގައި އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރީން މީހުން ފޮނުވަނީ އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކަށް ރަށަށް ދެވެނީ އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އަތޮޅު ތެރެއިން މީހުންނަށް މާލެއަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އާދެވެން ބޭނުންވީ ނަމަވެސް، އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބަލި ނެތް ރަށަކަށް، މާލެއިންދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރިދާނެތީ އެވެ.

މިހާތަނަކަށް މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ރައްޔިތުން، އަނބުރާ ރަށަށް ދާން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތު ހުއްޓާލާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ، އާމްދަނީ އަށް އައި ހީނަރުކަމާއި ގުޅިގެން ކުލި ނުދެއްކިގެން އަނބުރާ ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވި މެޗް މަންތަރަ ކާމިޔާބުކޮށް ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްފި

މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް  ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ޑީން  ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުދޫ މަންތަރަ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ގައުމު ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: އެފްއާރުޓީ އަދި ...

މިއަދު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫ އާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ...

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ...

ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އައި އިތުރު ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ފުރުމުގެ ...

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުން މިއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި، އައްޑޫގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރަސްޓް ...