• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް-19: ތުލުސްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އިއްޔެ  އެރަށުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ބިދޭސީން ކަމަށާއި އެއީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ މީހުން ކަމަށެވެ.

އެ ދެ މީހުންނަކީ މީގެ ކުރިން އެ ރަށުން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން ބިދޭސީންނާ އެއް ތަނެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ބައެއްކަމަށްވެސް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި  އެދެމީހުން މިހާރު ވަނީ ސީއެމްބިއުލަންސްގައި އައިސޮލޭޝަން އަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ތުލުސްދޫން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި  ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ތަން މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންވަނީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައެވެ. އެތަނުގައި 15 ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރު އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ފިޔަވައި ދެން އެތަނުގައިތިބި އެހެން މީހުން އަދިވެސް ތިބީ އެތަނުގައެވެ.

އިއްޔެ ތުލުސްދޫން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ތުލުސްދޫން ޖުމްލަ ފަސް މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

އިއްޔެ  ރާއްޖެ އިން 86 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ 67 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ތުލުސްދޫން އިއްޔެ  ޕޮޒިޓިވްވި  ދެމީހުން ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެޗްޕީއޭ އިން ކަށަވަރު ކޮށެއް ނުދެއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 734 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.  އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 502 ބިދޭސީންނާއި 234 ދިވެހިންނެވެ. ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދެދިވެހިންނާއި ބިދޭސީއެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. މީދޫ ...

ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފާގެން ދިޔަ ނާލު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް އެކަހެރި ކޮށްފި

މާލެ ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފައިގެންދިޔަ ( ނާލު ބޯޓް) އުޖާލާ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ...

ރައީސް ޔާމީން، ޑރ.މަޖީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީއަށް ...

ސީރިއާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފި

ސީރިއާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ބުރިކޮށްލާ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

މިދުއްވެނީ ރަށެއްގެ ފުއްޓަރު ގާތައް މަތީގައޭ ހީވާފަހަރުވެސް މަދެއްނޫން

މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުންލާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެކިއެކި ހާޖަތްތައް ފުއްދުމަށް ދުވާލަކު އެތައް ...

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

މިދިޔަމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދުގެ ...