• Categories
  • Archives

47 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 47 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1078 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 ދިވެހިންނާއި، ބްނގްލަދޭޝްގެ 22 މީހުންގެ އިތުރުން ނޭޕާލް 2 މީހަކާއި، އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ 4 މީހުންނެވެ.

މިއާއެކު ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 379 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 557 އަށް އަރާފައެވެ. ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު މިހާރުމިވަނީ 100 އިން މައްޗަށް އަރާފައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި އިންޑިއާ މީހުންގެ ޖުމަލް އަދަދަކީ މިހާރު 103 އެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނޭޕާލްގެ ދެ މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގައި ތިބި ނޭޕާލް މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 15 މީހަކަށްވަނީ ބަލިޖެހިފައެވެ.

ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، 9 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައިދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައިވެސް ފަރުވާދެމުން އެބަދެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް19 ފެނުނުތާ މިއަދަށް 70 ދުވަސްވެފައިވާއިރު ޕޮޒިޓިވްވި 49 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ.

ކޯވިޑް19 އަސް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ އިތުރުވާނެކަމަށް ސިއްޙީ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރި ދުވަސްތައް މިހާރު މިވަނީ ފެށިފައެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވާނެކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދަށްވާނެކަމަށް އެންއީއޯސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 10 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

ނިއުމާ ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ތޭވީސް އަހަރުވަންދެން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ފިލްމީތަރި ނިއުމާ މުޙައްމަދު ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން އެންމެ ...

ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ އަދަދު 1395ށް!

ރާއްޖެއިން އިތުރު 24 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. މިއަދުހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ...

ކޮވިޑް19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް  202865 އަށް އަރައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް މުޅި ...

ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީ ޓިއުރިންއަށް

އިޓަލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީވެ ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ...