• Categories
  • Archives

އައްޑޫ ކްލަބަކުން ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބައެއް ތަކެތި ހަނިމާދޫ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ހާލަތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ބައެއް ތަކެތި  އައްޑު އަތޮޅުގެ ހިތަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެއް ކަމުގައިވާ އެފްސީ ޒެފިއާ އިން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

މިގޮތުން އެފްސީ ޒެފިއާގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ހަދިޔާ ކުރި މިތަކެތި  ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ޒެފިޔާގެ އަޙުމަދު ނާފިޒްއެވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް ސަލާމް ޢަލީ އެވެ.

މި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ދަޑިވަޅެއްގައި އެފްސީ ޒެފިއާގެ ފަރާތުން ހަދީ ކޮށްދެއްވީ ވަރަށްވެސް ބޭނުން ތެރި ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށްޓަކައި، ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އަދި ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެފްސީ ޒެފިއާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާކަމަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ

މީގެ އިތުރަށް ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިތަދޫއާއި ހަނިމާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކޮޅުގައި އޮތް ދެރަށްކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހިންނަކީ އެއްބައިވަންތަ އަހުވަންތަ ބައެއްކަން ހިތަދޫ އެފްސީ ޒެފިއާގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ސަބަބުން އެނގިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ ހިތަދޫ އެފްސީ ޒެފިޔާގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ ޖެލް 500 އެމްއެލް 4 ފުޅި ،  ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ ލިކުއިޑް 1 ލީޓަރ 4 ފުޅި ،  ހޭންޑް ސެނެޓައިޒަރ ޖެލް  240 އެމްއެލް 14 ފުޅި ، ސާރފެސް ޑިސްއިންފެކްޓަރ 500 އެމްއެލް 4 ފުޅި ، އަދި  150 މާސްކުގެ އިތުރުން 300 އަންގިއެވެ.

އިއްޔެ ހަނިމާދޫއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ހިތަދޫ އެފްސީ ޒެފިއާ އަކީ 1990 އިން ފެށިގެން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ގައި ހަރަކާތް ތެރިވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެކެވެ. މިކުލަބުން މީގެކުރިން ވަނީ އައްޑޫގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މަސްދަރު: ތިލަދުން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފަހުގެ ދެ ޓެސްޓުވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ، ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...

ރޯދައިގެ ކުރިން ވިންޓަރ ޕާކު ހުޅުވަނީ

ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ވިންޓާރ ޕާކު މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ...

ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއިނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއިނަފްރަތު އުފެއްދުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ...

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކަށް ވެމްކޯގެ “ކެޕްސް” ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރަނީ

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެމްކޯގެ “ކެޕްސް” ޚިދުމަތް ތަޢާރްފަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނފިއެވެ. ކޯލް އެންޑް ...

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ސްރީލަންކަންގެ “މީލް ޕްރީ-އޯޑަރ”

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ބޭނުން ...

އަލަށް އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްޓީޑީގައި ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެއްވީ ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް އަދީބު

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން  އަލަށް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުއްދަދިން، “މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ...