• Categories
  • Archives

އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއް – ޑރ ޖަމީލު

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއްކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޔާސީ ދާއިރާގައި ޖަމީލުއާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަމީންގެ ފޮޓޯއެއް ޓުވިޓް ކުރައްވާ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މިފެންނަނީ އަސްލު ހަގީގަތްކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މިވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކުރަނީ ރާއްޖެއިންކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ނަތީޖާ ދަށްގައުމަކީވެސް ރާއްޖެކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެގް ގްރޫޕްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ހިމެނޭ ދެފޮޓޯއެއް ޓުވިޓް ކުރައްވަމުން ޑރ. ޖަމީލު ލިއުއްވާފައިވަނީ މިފެންނަނީ އަސްލު ހަގީގަތްކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށް އެންމެ ނަތީޖާ ދަށްގައުމުކީ މިއީކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕޯސްމޯޓަމުން މުޅިންވެސް ފެންނަނީ  ޚިޔާނާތްތެރިންކަމަށާ މަންޒަރު ސާފްވެއްޖެކަމަށް ޖަމީލުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގާބިލްކަމެއް ލީޑާރ ޝިޕެއްވެސް ނެތްކަމަށާ ދެންއޮތީ ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދަން ނުކުތުންކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަމީލުއާއި އަމީނުއަކީ ގައުމީޕާޓީގައިވެސް އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ދެބޭފުޅުންނެވެ.

ކޮވިޑާއިގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖަމީލު އަންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ނަރުދޫ ކޭސް ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އަކަށް ވެދާނެ – ޑރ.އަފްޒަލް

މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި ...

ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރުދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކޯޓުއަމުރެއްގެދަށުން ފާރިސް ފުލުހުންގެ ...

ދިރާގު ޓީވީން ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ލައިވް ކުރަނީ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވްކުރަން ދިރާގުން ...

އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

(23 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ނިންމުން: މަތީގައި ބަލައިލެވިފައިވާ ދިރާސާ ލިއުންތަކުން ހާމަވާ ...

ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ...