• Categories
  • Archives

އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއް – ޑރ ޖަމީލު

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއްކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

ސީޔާސީ ދާއިރާގައި ޖަމީލުއާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަމީންގެ ފޮޓޯއެއް ޓުވިޓް ކުރައްވާ ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މިފެންނަނީ އަސްލު ހަގީގަތްކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މިވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކުރަނީ ރާއްޖެއިންކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ނަތީޖާ ދަށްގައުމަކީވެސް ރާއްޖެކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓެގް ގްރޫޕްގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕޮލިސްކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ހިމެނޭ ދެފޮޓޯއެއް ޓުވިޓް ކުރައްވަމުން ޑރ. ޖަމީލު ލިއުއްވާފައިވަނީ މިފެންނަނީ އަސްލު ހަގީގަތްކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށް އެންމެ ނަތީޖާ ދަށްގައުމުކީ މިއީކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕޯސްމޯޓަމުން މުޅިންވެސް ފެންނަނީ  ޚިޔާނާތްތެރިންކަމަށާ މަންޒަރު ސާފްވެއްޖެކަމަށް ޖަމީލުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގާބިލްކަމެއް ލީޑާރ ޝިޕެއްވެސް ނެތްކަމަށާ ދެންއޮތީ ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދަން ނުކުތުންކަމަށް ޖަމީލުގެ ޓުވިޓާގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަމީލުއާއި އަމީނުއަކީ ގައުމީޕާޓީގައިވެސް އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ދެބޭފުޅުންނެވެ.

ކޮވިޑާއިގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖަމީލު އަންނަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ...

މަޝްހޫރު މޮޑެލް މަރިއާނޯ ޑި ވާއިއޯ ރާއްޖޭގައި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް އަދި ފެޝަން ބްލޮގަރ މަރިއާނޯ ޑި ވާއިއޯ  ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މަރިއާނޯ  ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ...

ކޮވިޑް-19 ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް އައްޑޫއިން މިހާރު ހެދޭނެ : ޝަރަފުއްސާދާތު

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު މިހާރު ހެދޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ ...

ކޮވިޑް19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ހުރިހާ އެންމެންވެސް ގޭގައި ތިބުމަށް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ތަކުރާރުކޮށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެ ބަލިފެތުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ މިދަޑިވަޅުގައި  ރާއްޖޭގެ ރަށްޔިތުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖެގެ ...

މީދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ކަޅިބިތްފަރާތު ގޮޑު ދޮށް ގިރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް ، ...

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ތިން މަހަށް ސަރުކާރަށް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ތިން މަހަށް ސަރުކާރަން ނަންގަވައިފިއެވެ. މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ދެމެދު ...