• Categories
  • Archives

ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ޖޮކޮވިޗްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

17 ގްރާންޑް ސްލޭމް ހޯދައިފާ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި މިވަގޮތު ހުރި އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ސާބިއާގެ ޖޮކޮވިޗްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އޭނާ ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ޖޮކޮވިޗްއާއި އޭނަގެ އަންހެނުން ހެލީނާ ކޮވިޑް19  ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން  އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  ބަލްކަން ޓުއާ ޓެނިސް މުބާރާތުގައި  ވާދަކުރާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ޖޮކޮވިޗްއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ކުރި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު އެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު  ބަލްކަން ޓުއާ ޓެނިސް މުބާރާތުގައި  ވާދަކުރި ކޮރޮއޭޝިއާގެ ޖޮކޮވިޗްއާއި އޭނަގެ އަންހެނުން ހެލީނާ އިތުރަށް ކޮރޮއޭޝިޔާގެ ބޯނާ ކޮރިކްއާއި ގްރިގޯރ ޑިމިޓްރޯވް އަދި ބުލްގޭރިއާގެ ވިކްޓޯ ޓްރޮއިކީގެ ޓެސްޓްތައްވެސް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ އެކު އެ މުބާރާތް މިހާރު ވަނީ މެދު ކަނޑާލައިފަ އެވެ.

ޖޮކޮވިޗް ބުނީ އޭނާގެ އިތުރަށް އެބުރާތުގައި ވާދަކުރި ބައެއް ހެން ކުޅުންތެރީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު މުބާރާތް މެދު ކަނޑާލުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ އެނބުރި ސާބިއާއަށް ދިއުމަށްފަހު ކުރި ޓެސްޓް ތަކުގައި އޭނަގެ ދެ ދަރިންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އަހަރަމެން މި މުބާރާތް މި ބޭއްވީ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ރަނގަޅު މަގުސަދެއްގައި. އެކަމަކު މިފަހަރު އެކަން ގޯހުން ގޯހަށް މިދިޔައީ. މިކަމުގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް އެންމެންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން،” ޖޮކޮވިޗް ބުންޏެވެ.

ތަފްސީލް https://www.bbc.com/sport/tennis/53148053

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފާއިތުވި 40 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްޤީ އެންމެ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވައިފި – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

ފާއިތުވި 40 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްޤީ އެންމެ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ...

ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ.ފިނިފަރު، ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަލީ ޚާލިދަކީ ...

ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާލިބުނު ހަސަންދީދީ މާލެ ފޮނުވާލަނީ

މީދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ ސ. މީދޫ ގުލްއަލާގޭ ހަސަންދީދީއަށް ...

ވިލިވަރުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓްރީން ފެސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކ.ވިލިވަރުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތުލިބިފައިވާގޮތުގައި އަލީފާން ...

ކޯވިޑް-19 : މާލެ ފުރަބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 24 ގަޑިއިރު އިތުރުކޮށްފި

މާލެސިޓީ ސަރަޙައްދު، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ފުރަބަންދުގައި ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ...

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއި

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ...