• Categories
  • Archives

ކޮވިޑް-19 ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް އައްޑޫއިން މިހާރު ހެދޭނެ : ޝަރަފުއްސާދާތު

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު މިހާރު ހެދޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ ޝަރަފުއް ސާދާތު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ޝަރަފުއްސާދާތު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވައިވަނީ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.

ޝަރަފުއްސާދާތު ވިދާޅުވީ، އެހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ.  މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ  އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަދަން ފެށީ، ބަޔޯފަޔަރ ރެޕިޑް ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކަމަށާ އޭރު  ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހެދެނީ  24 ޓެސްޓްކަމަށް ޝަރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝަރަފުއްސާދާތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕީސީއާރު މެޝިން ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާއެކު ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި އެމެޝިނުން ދުވާލަކަށް 100އަށްވުރެ ގިނަ  ޓެސްޓް ހެދޭނެކަމަށާ އެހެން ކަމުން މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޓެސްޓް ހެދޭ މިންވަރު 150 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޝަރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް މުޅިއެކު 250 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު ހަދާފައިވާ ކަމަށާ މީއީ އައްޑޫގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޓެސްޓްތައް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޝަރަފް ވިދާޅުވީ  ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ލިބުނު ބައެއް ސާމްޕަލް ތަކުގެ ޓެސްޓުވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރެވިފައިވާނެކަމަށްވެސް ޝަރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޝަރަފްވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވެން ފެށުމާއެކު ބައެއް ސާމްޕަލް ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި ބައެއް ފަހަރު ސާމްޕަލް ތައް މާލެއަށް ފޮނުވާލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް މިހާރު ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ޓެސްޓް ކުރަން ކުރިން ދިމާވި މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ދަނީ ހަމަ ޖައްސަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެސް މިބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖީއެކްސްޕާޓް މެޝިން ބޭނުން ކޮށްގެން އިތުރު 6 ރަށެއްގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ދަނީ ހަމަ ޖައްސަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. މީދޫ ...

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިލްޔާސް ލަބީބަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެ ދާއިރާއަށް ...

ގެއްލުނު އިރު އަލީފަހުމީ ލައިގެން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ސޯޓު ފެނިއްޖެ

މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިތަދޫން ގެއްލުނު ދެކުދިންގެ ތެރެއިން ޗަނބޭލީގެ، އަލީ ފަހުމީ ލައިގެން ހުރި ...

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފޭދޫ ޒުވާނެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ. މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 ހާއިރު ހިނގި މި ...

ރިމޯޓް އެޑިއުކޭޝަން އަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ދިރާގު ޓީވީގައި ގާއިމުކޮށްފި

ކޮވިޑް19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތަކާ ކޮލެޖްތައް ބަންދުކޮށް ކިޔަވާކުދިން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށް މިވަނީ ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ...

މިއަދަކީ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް

ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަހަކީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ...