• Categories
  • Archives

ފޭދޫއާއި އާއި މީދޫ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މީދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ  ޓީމަކާ ފޭދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަކާ ދެމެދު  ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗު މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 6 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

މިދިޔައަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ފޭދޫގައި ހިންގާ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީ ޓީމްތަކާ މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކަކާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކެއް ކުޅެވުނެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫޓީމާ ބައްދަލުކުރި ފޭދޫޓީމް- ފޮޓޯ: ފޭދޫޓީމް

އެމެޗްތަކުގެ ތެރެއިން  13 އަހަރުން ދަށުގެ މެޗް 9 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  “އީޓީއެފްއޭ” ގެ އޭޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ އޭ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ބީޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ބީ ޓީމް ބަދައްދަލުކުރިމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ގިނަ މީހުން އަހަރެންގެ އިންސްޓެގްރާމް ބެލުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް- ޕްރިޔަންކާ

ބޮލީވުޑް އަދި ހޮލީވުޑްގައިވެސް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، މި ފެށުނު އާ އަހަރު ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ...

ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއް ކަރަންޓީންކޮށްފި!

ށ. ނަރުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން  މިވަގުތު ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހިދުމަތްދުމުންދާ ހަމަ ...

ފޭދޫ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލަނީ

ފޭދޫ ބޮޑު މަގުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާ މާލެއަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ...

ކޯވިޑް-19 : ގޭގައި ކަރަންޓީންވުމަށް ތައްޔާރުވޭ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 ފެނި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތާއި، ބަލިޖެހޭ މީހުންނާއި، އެމީހުންނާއި ސީދާ ދިމާވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ...

ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

ހުޅުމީދޫ މެދު ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ތަރައްގީކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

ސ. ހުޅުމީދޫ މެދު  ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ...