• Categories
  • Archives

ހުޅުދޫ ” ލަވިސްޓާ” ކެފޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި

ރޭފަތިހު ހުޅުދޫ ” ލަވިސްޓާ” ކެފޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ އަދާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ ޕާކާއިންވެގެން އުތުރުފަރާތުގައިހުރި  “ލަވިސްޓާ” ނަމަކަށްކިޔާ  ކެފޭގައި ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 4 ޖަހާކަށް ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި އެތަން ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފައެވެ.

ލަވިސްޓާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުންދާކަން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއަށް ބަޔަކު ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕޮލިހުން އެތަނަށް ގޮސް އެތަނުގައި  ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އާއްމުންގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަންވެސް ލިބިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެތަނުގައި އަލިފާން ރޯވި ސަބަބު ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން މިހާރުދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމަށް އިންޑިއާއިން 2.49 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަނީ

އައްޑޫސިޓީގައި ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތަކެއް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ...

ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. “ސީއެންއެމް” ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިފަހަރު ނަރުދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންފެށިތާ 70 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ...

ވައިބަރ ކޮންމެ ސްޓިކާ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލެވޭ ޚާއްސަ ޕެކެޖެއް އުރީދޫއިން ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ 19 ރުފިޔާއަށް ވައިބަރގެ ކޮންމެ ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް މިއަދު އުރީދޫއިން ތައާރަފުކޮށްފި ...

ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދެއްވައިފި

ދިގު މުއްދަތުން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ...