• Categories
  • Archives

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އެފްސީގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީ ގެ މެޗް މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް ލޮތަރި އެފްސީ  ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ އެފްއާރުޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

މިމެޗްގައި ލޮތަރި އެފްސީން ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ރަޔަން މުއްސަދު މަންސޫރު 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއް ދެލަނޑު  ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު މުންސިފު އަދި މުހައްމަދު ޒާލިފެވެ. މިމެޗްގައި އަހުމަދު މުންސިފް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑަކީ އެފްއާރުޓީން ފުރަތަމަ ހާފްގައި 4 ފައުލަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައުލްކޮށްގެން ލޮތަރި އެފްސީއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.  މީގެ އިތުރަށް ފަހު ހާފްގައިވެސް އެފްއާރުޓިން 4 ފައުލަށްވުރެ އިތުރަށް ފައުލްކޮށްގެން ލޮތަރި އެފްސީއަށް ދެ ޕެނަލްޓީ ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރަޔަންޖެހި ޕެނަލްޓީއާއި މުންސިފް ޖެހިޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެފްއާރުޓީން މިމެޗައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އެޓީމުގެ އަލީ އާސިރެވެ.

މިމެޗުން ދެރަވި އެފްއާރުޓީ  މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ފޭދޫ ސަންސް އޮފް ލޮންސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. މިމެޗުން މޮޅުވި ލޮތަރި މިރޭ ކުޅުނުމެޗަކީ މިމުބާރާތުގައި އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗެވެ.

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިމެޗްގައި ލޮތަރި  އެފްސީއަށް ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރަޔަން މުއްސަދު މަންސޫރުއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020- ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ކްލަސްޓާ އެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް

” ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ” ގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗް ކްލަސްޓާ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް ...

ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ- ރައީސް ނަޝީދު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ...

ރައީސް ސޯލިހް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަގާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ – މީކާއީލް

ކުރީގެ އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރު އަހުމަދު ހިޝާނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިތިބެ، ހިޝާންއަށް އޮނަރަރީ ...

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ...

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ހަތް ޑޮކްޓަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން އެކަހެރިކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ...

ކޮވިޑް 19- އިއްޔެ 110 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިއްޔެ 110 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...