• Categories
  • Archives

އައްޑޫ ސިޓީގައި 25 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުވަނީ ހިންގާފައި – މިނިސްޓަރ

މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި 25 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ފޭދޫ މައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތާއި ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަތާ ޓްރެކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނި އެމަޝްރޫޢުތައް ނިމިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

“ޖުމްލަ ގާތްގަނޑަކަށް ފަންސަވީހަކަށް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އަޅުގަނޑުމެއްނަށް އައްޑޫގައި މިދިޔަ ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައިވާނީ ހިންގިފައި” މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ހިންގަން ނިންމާ ބަޖެޓްގައިވެސް ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް މަޑުޖެހިފައިވާކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރުކުރިއަށްދާތީ އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަން ފަށްޓަވާނެކަމަށެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެ،އެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

“ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ...

ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރަތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޖުލައި 11 ވަނަ ދުވަހު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ބޭއްވި ...

އިތުރު 10 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ، ރާއޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 551 އަށް

އިއްޔެ ރާއްޖެއިން އިތުރު 10 މީހުން ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 28  އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ...

އިއްތިހާދުގައި ނުހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ ގޮޑިއެއް ކާމިޔާބު ނުވާނެ- ރައީސް ނަޝީދު

  މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ އިއްތިހާދެއްގެ ސަރުކާރެއްކަމަށާ އިއްތިހާދުގައި ނުހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ ގޮޑިއެއް ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް ...