• Categories
  • Archives

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް _ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޒުވާންޓީމް ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދުން ވާދަކުރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޒުވާންޓީމް ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ކްއާޓާފައަނަލަށް ހޮވުނު ޗެލެންޖާސް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ މިމެޗުގެ 40 މިނެޓު ކުޅެވުނުއިރު ދެޓީމު އޮތީ 0-0 އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ޗެލެންޖާސް އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރެވޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ލޮތަރި ޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން ވަނީ ޗެލެންޖާސްގެ އެޓޭކުތައް ހުއްޓުވުމުގައި މިރޭ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

އަދި ލޮތަރިޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކުރިއަށްޖެހި ޗެލެންޖާސްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު ލޮތަރިޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން ޚާއްސަކޮށް އެޓީމްގެ ރަޔަން ފޮނުވާލި ބޯޅަތައް  ހުއްޓުވުމުގައި ޗެލެންޖާސްގެ ގޯލް ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ސަބާހުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ވެގެންދިޔައެވެ. .

މިމެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެން ނިމިފައިވާތީ  މޮޅުވާޓީމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ލޮތަރިން ޖެހި ތިން ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެޓީމުގެ ޓެރީ ޖެހި ޕެނަލްޓީއެވެ.  އެޓީމުން ޖެހި ޕެނަލްޓީތަކުގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ މުންޗީ އަދި ރަޔަން ޖެހިޕެނަލްޓީއެވެ.

ޗެލެންޖާސްއިން ވިޝޫ ، ސަބާހު އަދި ސަހާފް ޖެހި ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ޗެލެންޖާސްއަތުން މޮޅުވެ ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުމުން ސެމީފައިނަލްގައި ލޮތަރި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނީ ކްއާޓާފައިނަލްގެ 3 ވަނަ މެޗްގައި ފޭދޫ ސަންއޮފް ލޮންސް އާއި ހިތަދޫ ޒެފިޔާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމަކާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތު: : 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އުވީސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި  ...

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ޕީޖީގެ ނިންމުމުގެ ތަފްސީލް މިއަދު 1 ޖަހާއިރު ހާމަކުރަނީ

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ...

ކޮވިޑް-19 އަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ދަނީ ހޯދަމުން- މަބުރޫކު

ކޮވިޑް-19 އަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން ...

ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނާއި ކުޑަކުދީންނާ ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ފެންވަރާ އަތްދޮވެގެން – ޑރ. އަފަޒަލް

ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އަންނަ މީހުން ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދީންނާއި ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ...

12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ...

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވެގެން ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ކަރަންޓީނުކޮށްފިކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން ...