• Categories
  • Archives

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެ

ގައުމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ 15  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  މި މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިރޭ ބައްދަލުކުރާނީ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މީދޫ ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސްއާއި މީދޫ ޒުވާން ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ލޮތަރި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ސެމީން ޖާގަހޯދި ލޮތަރިއާއި ކުއަޓާފައިނަލްގެ 3 ވަނަ މެޗުން މޮޅުވި ފޭދޫ ސަންއޮފް ލޮންސްއެވެ.

މިރޭ 8:30 ގައި ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުކޮށްފައިވާއިރު މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާ ލޮތަރިއާއި ސަންއޮފް ލޮންސްއަކީ މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އެއްގްރޫޕެއްގައި ހިމެނުނު ދެޓީމެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިދެޓީމް ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ސަންއޮފް ލޮންސްއެވެ.

މިރޭ ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗް ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުން ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުންޖާގަހޯދި ހިތަދޫ ރިވެރިންއާއި ކުއާޓާފައިނަލްގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި މަރަދޫ ގަބުރު ބަލިކޮށް ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ފޭދޫ ހަބޭސްއެވެ.

މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިރޭގެ 21:30 ގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ފުޓްސަލްއާއި ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅައިގައި  މަޝްޙޫރު ބައެއް ތަރިން ދަނީ ކުޅެމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މީދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ...

ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއް ކަރަންޓީންކޮށްފި!

ށ. ނަރުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ފެނުމާއި ގުޅިގެން  މިވަގުތު ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހިދުމަތްދުމުންދާ ހަމަ ...

ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ...

ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެހީދީފި

އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ހުވަދު އަތޮޅު ހިމެނޭ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ރީޖިނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ...

ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭނަން- މިނިސްޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަށްއޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ...

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 29 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...