• Categories
  • Archives

ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ- ރައީސް ނަޝީދު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި ނަޝީދު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގް ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޝީދު އެ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަވައި މެމްބަރުން އަރިހުގައި ސޮއިކުރަން އެދިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ސައި ކޮޓަރިއަށްވެސް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މެމްބަރުން އޭގައި ސޮއި ނުކުރައްވަ އެވެ. އަދި ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން ސޮއިނުކުރައްވާ ތިއްބަވަން ކެރިވަޑައިނުގެން އޭގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާކަމަށް ކަމަށްވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ވައިބަރ ގްރޫގައި އިއްޔެ އަނެއްކާވެސް ރައީސް ނަޝީދު މިވަނީ ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން ވައިބަރ ގްރޫގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ސޮއިކުރެއްވި ގަރާރުގައި މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 30 މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. އަދި ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ 35 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށްވެސް ހުށަހަޅަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެންމެންވެސް ގެންދަވަނީ ފަހަތަށް ޖެހެންވާ ވަގުތު އެކަން ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރަކު “ހަމައެމްވީ” އަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެހެން މެމްބަރަކުވެސް އެކަމާއި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ނަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މާބޮޑު ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ރައީސް ޞާލިހުވެސް ބުރަވަނީ ފައްޔާޒު ކޮޅަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ފައްޔާޒަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އެއް ވަޒީރަކީ ފައްޔާޒު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ 30 މެމްބަރުންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު އެމައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ތާއީދު އޮތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ads

ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އިޚްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަންވެސް ...

މިއަދު 143 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު އޭގެތެރޭގައި 107 ދިވެހިން

މިއަދު ރާއްޖެއިން  143 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ...

އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އައްޑޫ އިން އިއްޔެ ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑަށް ...

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓްރެއިނިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާގެ ތިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓްރެއިނިން ...

ފެނަކައަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ފެނަކަ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގައި ...

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )